Haberler

TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesislerine ilişkin Yenimahalle Belediyesi ile protokol imzalanmasının birinci yılı dolayısıyla 13 Şubat 2013 Çarşamba günü Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Belediye Başkan Yardımcıları ve yetkilileri ile TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri ve Oda Başkanları TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri’nde bir araya geldi.

TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri inşaatında yapılan inceleme sonrası TMMOB Öğrenci Evi Çalışma Komisyonu Üyesi Mimar İmran Karaman projeyle ilgili bilgi verdi. 14 bin metrekarelik binanın kız ve erkek öğrenciler için toplam 350 yatak kapasitesine sahip olacağını belirten Karaman, ayrıca binada 350 kişilik konferans salonu, yemekhane, okuma ve spor salonlarının yapıldığını kaydetti.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, AKP`nin kapalı kapılar ardında yürüttüğü TMMOB Yasası değişikliği üzerine 15 Kasım 2012 tarihinde TMMOB örgütlülüğüne yönelik olarak bir mesaj yayımladı.

AKP‘NİN KAPALI KAPILAR ARDINDA HAZIRLADIĞI TMMOB YASA DEĞİŞİKLİĞİ ÜZERİNE TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE

Sevgili Arkadaşlar,

AKP Hükümeti, Örgütümüz TMMOB‘nin kuruluş yasası olan 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu‘nun değiştirilmesine yönelik bir yasa taslağını kapalı kapılar ardında hazırlıyor.

Kendine muhalif hiçbir sese tahammülü olmayan, tüm sistemi, kurumları kendine göre yeniden dizayn eden AKP İktidarının, bilimden, insandan, çevreden uzak rant politikalarının karşısında engel olarak gördüğü Birliğimiz ve bağlı odalarını es geçmesini zaten beklemiyorduk.

16.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 13-15 Eylül 2012 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Beylikdüzü / İstanbul'da, TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından düzenlenecektir.

Kongremiz ile eş zamanlı olarak;

Hannover-Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. tarafından;

 • ANKİROS 2012, ANNOFER 2012 ve TURKCAST 2012 Fuarları

Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği tarafından;

 • 6.Uluslararası Ankiros Döküm Kongresi, düzenlenecektir.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası, Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği ve Hannover-Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. tarafından eş zamanlı olarak yapılan kongreler ve fuarlar ile metalurji ve malzeme sektörünün en büyük birlikteliği bir araya gelmiştir.

16.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi programı ektedir.

Tüm meslektaşlarımızı metalurji ve malzeme sektörünün bu büyük buluşmasına davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 42. Olağan Genel Kurulu 31 Mayıs-3 Haziran 2012 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Siyasi İktidarın Türkiye’yi yeniden şekillendirirken, TMMOB’yi de işlevsizleştirmeye yönelik politikalarının hız kazandığı bir dönemde gerçekleştirilen Genel Kurul sokağa taştı. Mühendis, mimar, şehir plancıları Genel Kurulun ilk günü TMMOB’yi yeniden yapılandırmaya yönelik politikalara karşı sokaktan Siyasi İktidarı uyarırken, Genel Kurulun üçüncü gününde de TMMOB’li kadınlar Başbakanın “Kürtaj cinayettir” sözlerine karşı AKP İl Binasına yürüdü.

TMMOB 42. Olağan Genel Kurulu’nda Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın kurulması da kararlaştırıldı.

TMMOB 42. Genel Kurulu 31 Mayıs-3 Haziran 2012 tarihlerinde Ankara Kocatepe Kültür Merkezi`nde toplanacak.

Gündem

 1. Açılış ve Divan Seçimleri,
 2. Saygı Duruşu ve Anıtkabir Çelenk Komisyonu Seçimi,
 3. Gündemin Karara Bağlanması
 4. Yönetim Kurulu Başkanı‘nın Açış Konuşması,
 5. Konukların Konuşmaları,
 6. Komisyonların Seçimi,
  -Yönetmelikler Komisyonu
  -Kararlar Komisyonu
  -Mali İşler ve Bütçe Komisyonu
  -Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu
 7. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu Çalışma Raporlarının Okunması, Görüşülmesi,
 8. 41. Dönem Yönetim Kurulu‘nun Aklanması,
 9. Komisyon Raporlarının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,
 10. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu Adaylarının Açıklanması,
 11. Dilek ve Öneriler
 12. Seçimler

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından 3-4 Mayıs 2012 tarihlerinde İzmir'de yapılacak 4.Endüstriyel Fırınlar ve Refrakter Sempozyumu'nun "Demir Çelik Sektörü Buluşuyor" programı belli olmuştur.

Sempozyum programı ektedir.

Tüm meslektaşlarımızı sempozyuma davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 27.Olağan Genel Kurulu 14-15 Nisan 2012 tarihlerinde yapılmıştır.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 27.Olağan Genel Kurulu Divan Başkalığını Belgin Bert, Divan Başkan Yardımcılığını Başak Yetişti Aldı, Divan Yazmanlıkları Esma Güneş Bodur ve Gökhan Aktaş yapmışlardır.

Açıklanan gündem doğrultusunda yapılan genel kurul, 15 Nisan 2012 tarihinde yapılan seçimlerle sona ermiştir.

Genel Kurulda alınan kararlar önümüzdeki günlerde yayınlanacaktır.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 27.Olağan Genel Kurulu sonucunda oluşan Oda Organları Listesi ektedir.

Akkuyu`da yapılması planlanan nükleer santralın ÇED toplantısı Nükleer Karşıtı Platform üyesi, Odalar, çevre örgütleri ve Akkuyulu’lar tarafından proteste edildi ve “Akkuyu’da Nükleere Hayır” denildi. Mersin Akkuyu’yu cehenneme çevirecek nükleer santral kurulma girişimlerine karşı 28 Mart 2012 Çarşamba günü akşamı EMO Ankara Şubesi önünde bir araya gelip buradan araçlarla Akkuyu’ya hareket eden NKP üyeleri 29 Mart 2012 Perşembe günü santralin kurulacağı Büyükeceli beldesini belediye toplantı salonunda “Nükleere inat yaşasın hayat”, “Akkuyu Çernobil olmayacak”, “Emperyalist sermaye Akkuyu’dan defol” , “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları atarak toplantıyı engellediler.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası İzmir İl Temsilciliği ilk tanışma yemeğini düzenledi. 25/02/2012 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Çatı Restaurant' ta yapılan yemekte emekli, çalışan meslektaşlarımız ile birlikte akademisyen ve öğrenci üyelerimiz de dahil olmak üzere 50 katılımcı yer aldı.Yemekte açılış konuşmasını Temsilcilik yürütme kurulu üyelerimizden Doç. Dr. Bülent ÖNAY yaptı. Katılımları için tüm üyelerimize teşekkür eden Önay, 3-4 Mayıs 2012 tarihlerinde İzmir' de düzenlenecek olan, 4. Endüstriyel Fırınlar ve Refrakter Sempozyumu hakkında bilgi vererek tüm davetlilere sempozyuma katılım çağrısı yaptı. Yemeğe Odamızın İstanbul Şube' sinden katılan Başak Yetişti Aldı ve İrfan Kaptı ise Oda faaliyetlerimizin tüm bölgelerde tüm meslektaşlarımıza ulaşarak gerçekleşmesinin önemine değinerek, İzmir İl Temsilciliğinin yürüttüğü tüm çalışmaları maddi ve manevi olarak destekleyeceklerini belirttiler. Odamızın İzmir İl Temsilcisi T. Orkun KORUK, bu tür organizasyonlarla birlikte birçok meslektaşın bir araya gelme şansı bulduğunu ve ileride de tekrarlarının olacağını söyledi. Yemekte, İzmir' e başka illerden çalışmak için gelen meslektaşlarımız da Oda' yı tanıma ve katılma fırsatı buldu.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası İstanbul Şube 10.Olağan Genel Kurulu 18 - 19 Şubat 2012 tarihlerinde aşağıdaki gündem ile yapıldı:

GÜNDEM

1. Gün

1.Açılış
2.Başkanlık Divanı Seçimi,
3.Saygı Duruşu,
4.Açış Konuşmaları,
5.Çalışma Raporu, Mali rapor okunması, görüşülmesi ve değerlendirilmesi,
6.Tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi ve değerlendirilmesi,
7.Şube Yönetim Kurulu asil ve yedek adaylarının belirlenmesi ve tutanağa bağlanarak duyurulması,
8. Dilek ve Öneriler,
9. Kapanış

2.Gün Seçimler

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği