Basın Açıklamaları

İktidarın biran önce ver kurtul mantığıyla yangından mal kaçırırcasına yaptığı özelleştirmelerin son örneklerinden biri olan Erdemir’in ihale ve sonrası devrindeki ciddiyetsizliği Danıştay’ın verdiği kararla bir kez daha görülmüştür.

Bilindiği üzere Odamız Erdemir ihale sürecinde her platformda bu satışa karşı çıkmış basın açıklamaları ve yazılarımız ile gerçekleri kamuoyuna aktarmıştır.

Rekabet Kurumundan Acelor’la birleşmeye onay çıkmayacağı anlaşınca OYAK Erdemir’i ortaksız devralmak zorunda kalmıştır. Odamız, 28 Şubat 2006 tarihinde konuyu değerlendiren basın açıklaması yapmıştır.

 

Yargı Kararları Uyarınca kapatılması gündemde olan Normandy Madencilik AŞ'nin Bergama Ovacık Altın Madeni İşletmesi'ne Bakanlar Kurulu Kararıyla işletme izni verileceği haberleri üzerine TMMOB ve TTB ortak basın açıklaması yaptık.

Odamız, 17 Haziran 2005 tarihinde Eti Alüminyum A.Ş.’nin özelleştirilme kapsamından çıkarılması mücadelesinin değerlendirildiği basın açıklaması yapmıştır.

23 Mayıs 2005 tarihinde Seydişehir işçisi ve halkının özelleştirme karşıtı eylemi ve kendilerine yapılan coplu, biber gazlı, gözyaşartıcı bombalı müdahale basında geniş bir şekilde yer almıştır. Akabinde bu mücadeleyi kırmak için yetkililerden Eti Alüminyum A.Ş’nin özelleştirmesi ve ihale şartnamesi üzerine açıklamalar yapılmıştır.

Sayın Başbakanın ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkililerinin açıklamaları ve şartname değerlendirilmesi konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla 02 Haziran 2995 tarihinde Odamız görüşlerinin sunulduğu basın açıklaması yapılmıştır.

Odamız 17 Mart 2005 tarihinde düzenlediği basın toplantısında iktidarın “Parayı veren düdüğü çalar, paranın rengi olmaz.” anlayışı ile Ereğli Demir Çelik Tesisleri’ndeki kamuya ait % 46.12 hissesinin önümüzdeki günlerde satışa çıkaracağını ancak, ülkenin tek ve stratejik konumdaki bu entegre (madenden uç ürün üreten) tesisin satılmaması gerektiğini açıklayarak yetkilileri bir kez daha uyarmıştır.

Odamız 20 Ekim 2004 tarihinde düzenlediği basın toplantısında,Türkiye’de maden ve metal olarak stratejik konumdaki ve Oymapınar Barajının bağlanmasıyla şu anda dünyada en ucuz birincil alüminyum üreten ve tam kapasite, yüksek verimle çalışan, kendi kaynaklarıyla tesisi kapasite artırımı bağlamında modernize edebilecek güce erişen Eti Alüminyum A.Ş’nin özelleştirilmesinden derhal vazgeçilmesi ve sonucu Çinkur akıbetine uğrayacak Eti Krom, Eti Gümüş, Eti Bakır ile birlikte eski konumuna Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne iade edilmesi hususunda yetkilileri bir kez daha uyarmıştır

16 Eylül 2004 tarihinde Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü Üzülmez Müessesesi Asma-Dilaver İşletme Müdürü Maden Mühendisi Avni CİNEL işyerinde hain bir saldırıda yaşamına yitirdi.

Saldırıyı şiddetle kınıyor, Acılı ailesine, Maden Mühendisleri Odamıza, maden mühendislerine ve madencililik topluluğuna başsağlığı diliyoruz.

TMMOB Yönetim Kurulu, Jeoloji Mühendisleri Odamız aleyhine Euorgold-Normandy Şirketi tarafından açılan "manevi tazminat" davasına Odamız lehine müdahil olma kararı alarak bunu bir basın açıklaması ile kamuoyuna duyurdu.

57. Hükümet tarafından hazırlanan ülkemizin doğal, kültürel, tarihsel zenginliklerini yok ederek ham cevher ihracatını teşvik eden Maden Yasa Tasarısı’nın yenilenmesi, Bakanlar Kurulu’nca uygun bulunarak 7 Ocak 2003 tarihinde TBMM Başkanlığına Plan ve Bütçe Komisyonu’na iletilmek üzere gönderilmişti.

Söz konusu tasarı 27 Nisan 2004 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek son şeklini almıştır. Önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu’nda görüşmelerine başlanacaktır.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda son şeklini alan tasarıya buradan ulaşabilirsiniz.

Odamızın, tasarı üzerine 25 Mayıs 2004 tarihinde yaptığı basın açıklaması metni aşağıdadır.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği