Basın Açıklamaları

Çorum'da valilikçe düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Çorum Valisi Mustafa TOPRAK tarafından toplantıdan çıkarılan Jeoloji Mühendisi Veysel UYKAN'a kılık kıyafeti gerekçe gösterilerek yapılan saldırı, bilime ve emeğe yapılan saldırıdır.

Çalışma koşullarını göz önünde bulundurmadan, meslektaşımızın sakal şekline ve giydiği pantolonun kumaşına bakarak, hakaret etme cüretinde bulunan sayın Vali, "Türk Milleti adına ayıp" olarak gördüğü bu kıyafeti hangi siyasal bakıştan değerlendirmiştir. İnsanların giyimlerini siyasal perspektiften değerlendiren bir kamu görevlisi ya taraf olmuştur yada bir yanı eksiktir.

DİSK, TMMOB ve TTB, KESK Genel Merkezi'ne yönelik arama ve gözaltılar üzerine 28 Mayıs 2009 tarihinde Yüksel Caddesi'nde bir basın açıklaması yaptı. Ortak açıklama, TTB Genel Sekreteri Eriş Bilaloğlu tarafından okundu.

Siyasal iktidar karar vermeli:
Baskıcı-otoriter sistem mi?
Özgürlükçü demokratik Türkiye mi?


Demokratik muhalefet baskıyla sindirilemez!

Tüprag Metal Madencilik San. Ve Tic. A.Ş.'nin kişilik haklarının ihlal edildiği ve manevi varlığının zarar gördüğü iddiası ile İnay Köyü Vicdan Hareketi Sözcüsü Muammer Sakaryalı'ya 50.000 TL'lik Tazminat davası açmıştı.

Davanın 5. duruşması 6 Mayıs 2009 Çarşamba günü saat 10.0'da Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapıldı.

Hakim Ömer Kızılkaya tarafından yürütülen davanın reddine karar verildi.

Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Doğanlı Karahasan Köyü, Tomsuklu Mevkiinde kurulması planlanan "Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Projesi" ile ilgili olarak Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilen 1 Haziran 2006 tarihli "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararının, çevre ve insan sağlığı açısından yaratacağı olumsuz etkiler nedeniyle iptali istemiyle açılan dava sonuçlanmıştır. Gaziantep 2. İdare Mahkemesi'nde görülen davada mahkemenin verdiği 6 Şubat 2009 tarihli kararda:

"Uyuşmazlık konusu olaya ilişkin olarak Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Mahkememize sunulan dilekçede; Bakanlık birimlerinden alınan 29.01.2009 tarih ve 690 sayılı yazı ile, Kahramanmaraş Valiliği'nin 09.01.2009 tarih ve 197 sayılı yazısında, MARAŞÇEBBİR adı altında kurulan Belediyeler Birliği tarafından dava konusu proje alanından vazgeçildiği ve yeni yer seçimi çalışmalarına başlanıldığı anlaşılmıştır.(..) Bu durumda, uyuşmazlığın konusunu oluşturan "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararına ilişkin olarak, yukarıda anılan davalı idare işlemleri ile bahsi geçen projenin ortadan kaldırılması sonucunda açılan iş bu davanın konusunun ortadan kalktığı sonucuna varılmıştır." denilmektedir.

Özelleştirmenin "yoksullaştırma, işsizlik olduğunun" en belirgin örneği bir kez daha, ERDEMİR ve İSDEMİR'DE karşılık buldu. Sendika ile anlaşan işveren, işçilerin maaşlarını ekonomik krizi bahane ederek ve işten çıkarma tehdidinde bulunarak yüzde 35 indirdi.

ERDEMİR hisseleri, yıllardır yapılan yatırıma rağmen; işçisini işsizlikle tehdit edenlerin, işçisinin maaşını düşürenlerin elinden alınmalı, dünya tekellerine peşkeş çekilmeden kamusal alana verilmelidir.

Yıllardır iktidarların üniversitelerde baskı politikalarını uygulayan YÖK, bu dönemde de AKP'li kadrolaşmayla birlikte baskıları giderek artırmaktadır.

Bugün YÖK, araştırma görevlilerinin ve diğer tüm öğretim üyelerinin işgüvencelerini, AKP'nin üniversitelerdeki kadrolaşmasının önünde bir engel olarak görmektedir. Bu engeli ortadan kaldırmak için de yeni kanuni uygulamaları devreye alma çalışmaları devam etmektedir.

Dün 16 marttı,

Bundan 31 yıl önce 1978 yılında İstanbul Üniversitesi’nin önünde öğrencilerin üzerine bomba atıldı. Öğrencilerden ölenler ve yaralananlar oldu. Üzerinden 30 yıl geçen bu olayın sorumluları ortaya çıkarılması yerine üstü örtüldü, zaman aşımından dava düşürüldü.

Dün 16 marttı,

İstanbul’da Dünya Su Forumu adı altında, insanlığın suyuna el koyup, suyun her damlasından bedel almak ve yeni projeler geliştirmek için uluslararası sermaye temsilcileri ve yerli işbirlikçileri İstanbul’da toplandı.

TMMOB adına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI’nın, "Bergama-Ovacık Altın Madeni İşletmesinin Ayrıcalığına Son Verilmelidir" başlıklı basın açıklamasına Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından “TMMOB Başkanı Mehmet SOGANCI’ya Sert Cevap Ya İspat Et, Ya İstifa Et” başlıklı basın açıklamasıyla saldırmıştır.

Her şey ortadayken, yasaların arkasına dolanmaya çalışarak, yasadışı izinlerle işlem yapmaya çalışan, yıllardır da yasadışı işlemleri sürdüren şirket yetkilisi, Koza Altın İşletmesi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Hayri ÖĞÜT’ün haddini aşarak, her türlü baskı unsurunu kullanarak yaptığı açıklama karşısında sessiz kalmayacağımız bilinmelidir.

Nükleer Karşıtı Platform (NKP), nükleer yarışmada tek teklif gelmesine rağmen sürecin devam ettirilerek, fiyat teklifinin açılmasını, bugün (19 Ocak 2009) düzenlediği kitlesel basın açıklaması ile protesto etti. NKP Sekretaryası Elektrik Mühendisleri Odası’ndan (EMO) Yönetim Kurulu Yazmanı Hüseyin Önder tarafından okunan basın açıklamasında, tek firma ile “ihalenin” sürdürülemeyeceği vurgulanarak, ihalenin iptal edilmesi istendi. Aynı tip nükleer santralın AB Enerji Komisyonu tarafından bir yıldır lisanslanmadığına da yer verilen açıklamada, Akkuyu’da kurulması planlanan nükleer santralın doğaya, deniz ve insan yaşamını olumsuz etkileyeceği anlatıldı. Basın açıklamasının tam metnini yazımızın devamında bulabilirsiniz.

BOP ve GOP gibi projelerle halkların kanının akmasına seyirci kalmayacağız.

Eli kanlı katillerle bütün ilişkiler kesilmelidir!


İsrail, Filistin’e saldırılarını artırarak sürdürüyor. Yarım yüzyıldır hiç ara vermeden saldırılarına devam eden İsrail, her türlü silahını masum, yoksul, insanlara karşı kullanmakta ve denemektedir. Çevre ülkelerin devlet yöneticileri sözde açıklamalarla yetinmekte, utangaç eleştirilerle, İsrail’in elikanlı yöneticilerine, İsrail içinden karşı çıkan savaş karşıtları kadar cesaretle karşı eleştiri yöneltmemektedirler.

Bunların başında da Türkiye’nin Başbakanı gelmektedir.

İsrail Başbakanı’nın “saldırıdan önce Başbakan R.Tayyip ERDOĞAN’la görüştüğünü” açıklaması bu katliamda başbakanı işbirlikçi konuma sokmaktadır.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği