Basın Açıklamaları

Uşak'ın Eşme ve Ulubey İlçeleri sınırları arasında, 2006 yılından bu yana madencilik faaliyeti yürütülen, Kanadalı Eldorado Gold Şirketi'nin uzantısı olan TÜPRAG Şirketi'ne ait Kışladağ Altın Madeni, alınan izinlerle ilgili açılan iptal davaları sonuçlanıncaya kadar kapatılmalıdır.

Kışladağ Altın Madeni'nin Mayıs 2006'da deneme üretimine başlanmasından bir ay sonra Haziran ayı sonunda Eşme ve köylerinde 1.500 civarında insan siyanür zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurmuştu. Yaşanan felaketin ardından yetkililer, zehirlenmelerin kanalizasyon şebekesinden kaynaklandığını açıklamış ve olayın üstü örtülmeye çalışılmıştır. Bu olaydan sonra da değişik tarihlerde, yöredeki köylerde yaşayan insanlarda kitlesel rahatsızlanmalar olmuş ve madene yakın köylerde çok sayıda şüpheli havyan ölümleri gerçekleşmiştir.

Üniversitelerde Öğrencilere Yönelik Faşist Saldırılar Özel Güvenlik Görevlilerince Sürdürülüyor.

Üniversitelerde Öğrencilere Yönelik Faşist Saldırılar Özel Güvenlik Görevlilerince Sürdürülüyor.

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Levy'nin Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nü ziyaretinin öğrenciler tarafından protesto edilmesi sırasında, öğrencilere özel güvenlik görevlilerince saldırılmıştır. Bu saldırıyı kabul edilmez olarak görüyor ve kınıyoruz.

Dünyanın her yerinde kanlı eylemlerinden dolayı protesto edilen İsrail'in yetkililerine karşı demokratik haklarını kullanan öğrencilere, polisin desteğinde özel güvenlik görevlilerinin saldırması, onlarca öğrenciyi yaralaması kabul edilemez.

IMF-Dünya Bankası guvernörler toplantıları devam ederken, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından Taksim'de düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı protesto eylemine güvenlik güçleri sert müdahalede bulundu. Yaklaşık 6 bin kişinin katıldığı eylemde, dört örgütün ortak açıklaması okunurken emniyet güçleri tarafından biber gazı ve tazyikli su ile müdahale edildi. Çok sayıda insan yaralandı, yüzlerce insan dövülerek gözaltına alındı.

Aynı anda toplantı salonunda konuşan başbakan ne kadar "demokrat" olduğunu gösterdi. Eylemcilerin protestosunu bile kullanarak "Sokağın Sesine Kulak Verin" diyerek takkiyeciliğini sürdürdü.

Ulukışla'da Gümüştaş Şirketinin siyanürle altın arama ve işletmeye yönelik çabaları son günlerde giderek hız kazandı. Bu gelişme bölgede yaşayanlarda büyük bir kaygı ve endişeyle karşılanmaktadır. Gümüştaş Şirketi'nin Bolkar Dağları eteklerinde yaptığı maden arama faaliyeti sonucunda işletmeyi önce Bolkar dağarlının zirvesindeki Maden Köyüne yapacağını açıklamıştı. Daha sonra bu bölgede kuracağı işletmenin çıkaracağı zehirli ve öldürücü atıkların, bölgenin yeraltı sularına karışacağına yönelik bilimsel raporlar soncunda işletmeyi bu köye kurmaktan vazgeçti.

Bakanlar, Bakanlıklar Ne Yapıyorlar? Ne Yapmalılar?

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği ile ilgili verilen Yürütmeyi Durdurma Kararına karşı Başbakanlık ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan itirazı reddetmiştir. Madencilik faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin yasa ve yönetmeliklere ilişkin dava süreçlerinin yakın geçmişini kısaca özetleyecek olursak,

Anayasa Mahkemesi; madencilik adı altında hiçbir çevre koruma kaygısı taşımadan, ülkemizin yeraltı varlıklarının küresel sermayeye peşkeş çekilmesi, Bergama hareketi ile elde edilen pek çok toplumsal ve hukuksal kazanımın yok edilmesi amacıyla 5177 sayılı Yasa ile değiştirilen 3213 sayılı Maden Yasası'nın 7. maddesini Anayasaya aykırı bularak 15.01.2009 tarihinde iptal etmişti. Aynı Anayasa Mahkemesi kararında, iptal kararının bir yıl sonra yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Çevre ve Orman Bakanlığı'nın mahkeme kararlarını hiçe sayarak Bergama-Ovacık Altın Madeni‘nde faaliyetlerin devam etmesine izin vermesi nedeniyle Çevre Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası ve Metalurji Mühendisleri Odası 29 Temmuz 2009 tarihinde ortak bir açıklama yaptılar.

Üniversitelerde bilimsel, özerk, demokratik ve parasız eğitim isteyen öğrencilere karşı yapılan her türlü faşizan gerici baskı ve saldırıları kınıyoruz.

Türkiye'de her yıl yapıldığı gibi öğrencilerin tatil döneminde onlarla ilgili kararların alındığı, demokratik haklarını kullananlara karşı şiddetin had safhada uygulandığını yaşamaktayız.

Her şeyin fiyatının düştüğü söylendiği Türkiye'de, nedense yalnızca çalışanların ücretleri düşürülmekte, buna karşılık temel gereksinimlerdeki fiyat artışları sürmektedir. Diğer yanda da hiç olmaması gereken öğrenim harçları artırılmaktadır.

Topkapı Sarayında yapılan sanatsal etkinliğe yapılan saldırıyla, bir kez daha gerici faşizan ayaklanma provası yapılmıştır.

Çin coğrafyasında yaşanan olaylar da bahane edilerek, daha Sivas katliamının 16. yıldönümünü yeni geride bıraktığımız bu günlerde aydınlığa atılan ateşin, yangını yeniden yakmak amacıyla yapılan bu saldırıyı nefretle kınıyoruz.

Çorum'da valilikçe düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Çorum Valisi Mustafa TOPRAK tarafından toplantıdan çıkarılan Jeoloji Mühendisi Veysel UYKAN'a kılık kıyafeti gerekçe gösterilerek yapılan saldırı, bilime ve emeğe yapılan saldırıdır.

Çalışma koşullarını göz önünde bulundurmadan, meslektaşımızın sakal şekline ve giydiği pantolonun kumaşına bakarak, hakaret etme cüretinde bulunan sayın Vali, "Türk Milleti adına ayıp" olarak gördüğü bu kıyafeti hangi siyasal bakıştan değerlendirmiştir. İnsanların giyimlerini siyasal perspektiften değerlendiren bir kamu görevlisi ya taraf olmuştur yada bir yanı eksiktir.

DİSK, TMMOB ve TTB, KESK Genel Merkezi'ne yönelik arama ve gözaltılar üzerine 28 Mayıs 2009 tarihinde Yüksel Caddesi'nde bir basın açıklaması yaptı. Ortak açıklama, TTB Genel Sekreteri Eriş Bilaloğlu tarafından okundu.

Siyasal iktidar karar vermeli:
Baskıcı-otoriter sistem mi?
Özgürlükçü demokratik Türkiye mi?


Demokratik muhalefet baskıyla sindirilemez!

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği