Duyurular

HER YER BERGAMA, HER YER DİRENİŞ

Bergama Köylüleri'nin yirmi yıldır siyanürlü altın madenciliğine karşı yürüttükleri görkemli direnişleri sürüyor. Uygulanmayan yargı kararlarına, halkı sindirmek için oynanan oyunlara, Bergama hareketinin sembol isimlerine, avukatlarına ve yaşanan hukuksuzlukları dile getiren gazetelere açılan tazminat davalarına rağmen Bergamalılar direnmeye devam ediyor.

Ülkemizin doğal varlıklarını, tarihi ve kültürel zenginliklerini yağmalayan şirketlere her türlü yasal zemini oluşturmak, aradan geçen yirmi yılda iktidardaki bütün hükümetlerin ortak politikaları olarak uygulandı. Uygulanmaya devam ediliyor. Bu gidişe "dur" denilmediği takdirde Türkiye, topyekun bir ekolojik yıkım tehdidiyle karşı karşıya gelmiştir.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu olarak, 26-27 Haziran 2010 tarihinde yapılacak olan "Çevre Direnişleri Buluşuyor" etkinliklerine, Türkiyenin neresinde olursa olsun toprağına, suyuna, havasına, geleceğine sahip çıkanları çağırıyoruz.

Etkinlik programı ektedir.

TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu 27-28-29 Mayıs 2010 tarihlerinde saat 09:00’da Kocatepe Kültür Merkezi Toplantı Salonu’nda (Kocatepe-Ankara) çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR
ODALARI BİRLİĞİ
41. OLAĞAN GENEL KURUL
DUYURUSU

TMMOB 41. Olağan Genel Kurulu 20-21-22 Mayıs 2010 tarihlerinde saat 10:00‘da başlamak üzere TMMOB‘de (Selanik Cad. No:19 Kat:1 Kızılay-Ankara), bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul 27-28-29 Mayıs 2010 tarihlerinde saat 09:00‘da Kocatepe Kültür Merkezi Toplantı Salonu‘nda (Kocatepe-Ankara) çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından 3.Endüstriyel Fırınlar ve Refrakter Sempozyumu ve Sergisi 29-30 Nisan 2010 tarihlerinde Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü'nde gerçekleştirilecektir.

Metalurji Sektörünün temel yapı taşlarından olan endüstriyel fırınlar ve refrakterler, üretim miktarı, kalite ve maliyet üzerinde son derece belirgin işleve sahiptir.

Sempozyumda bu sektörde faaliyet gösteren üreticiler, pazarlamacılar, kullanıcılar ve araştırmacıların bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları, sektör ile ilgili uygulamaları, yenilikleri, sorunları ve çözümleri tartışmaları amacıyla bir platform oluşturulması amaçlanmaktadır.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 26.Olağan Genel Kurulu 03-04 Nisan 2010 tarihlerinde aşağıdaki gündem ile yapıldı.

GÜNDEM

1. Gün


* Açılış
* Başkanlık Divanı Seçimi
* Saygı Duruşu
* Açılış ve Konuk Konuşmaları
* Komisyon Seçimleri
    Mali İşler Komisyonu
    Gelecek Dönem Çalışma Esasları ve Sonuç Bildirgesi Komisyonu
* 26.Dönem Çalışma, Mali, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu Raporlarının Okunması ve Görüşülmesi
* Yönetim ve Denetleme Kurullarının Aklanması
* Komisyon Raporlarının Görüşülmesi
* Adayların Belirlenmesi ve Duyurulması
* Dilek ve Temenniler

2.Gün

Seçimler

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 26.Olağan Genel Kurulu 03 Nisan 2010 tarihinde saat 9.30’da TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Necatibey Caddesi No:57 Kızılay-Ankara adresinde yapılacaktır.

Seçimler ise 04 Nisan 2010 tarihinde saat 09.00–17.00 arasında Hatay Sokak No:10/9 Kızılay–Ankara adresinde yapılacaktır.

Üyelerimizi Genel Kurula katılmaya çağırıyoruz.

Saygılarımızla,

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

İstanbul’da 14-15 Kasım 2009 tarihlerinde gerçekleştirilen TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı sonuç bildirgesi yayımlandı.

TMMOB
ÜCRETLİ VE İŞSİZ MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI KURULTAYI
SONUÇ BİLDİRGESİ

Şubat 2010 İSTANBUL

14-15 Kasım 2009‘da İstanbul‘da İTÜ Maçka Kampusu Mustafa Kemal Amfisi‘nde TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı gerçekleştirilmiştir.

TMMOB 40. Olağan Genel Kurulu‘nda alınan karar gereği, sekretaryası Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İstanbul Şubesi tarafından yürütülen Kurultayımız, 2 gün boyunca 20 saati aşkın bir sürede kayıtlı 788 meslektaşımızın katılımıyla yapılmıştır. (Ek-1)

1976 yılında gerçekleştirilen 3. Teknik Elemanlar Kurultayı‘nın ardından 22-23 Eylül 2007 tarihlerinde İstanbul‘da gerçekleştirilen "TMMOB Mühendislik, İstihdam ve Ücretlendirme Sempozyumu" ile gündeme gelen ve yaşanan süreçle derinleşen sorunlar, Kurultay sürecinde kitlesel bir zeminde ele alınmaya çalışılmıştır.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Genel Üye Toplantısı 06 Mart 2010 tarihinde Saat:14.00'de, Ankara'da yapılacaktır.

Tüm üyelerimiz davetlidir.

Saygılarımızla,

Hüseyin SAVAŞ
Yazman Üye

Gündem
1. Bilgilendirme ve 2008-2009 Dönemin Genel Değerlendirmesi..
2. Gelecek Dönem Çalışma Esasları ve Genel Değerlendirme…
Tarih : 06 Mart 2010
Saat : 14.00-17.00
Yer : TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
Adres : Necatibey Caddesi No:102/3 Maltepe - ANKARA

TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
İSTANBUL ŞUBESİ
9.OLAĞAN GENEL KURULU ÇAĞRISI


Şubemizin 9.Dönem Olağan Genel Kurulu 20 Şubat 2010 tarihinde Sağlık Meslek Kuruluşları Toplantı Salonu (Rıhtım Cad. Misakı Milli Sok. İdil Han No:4 K:3 Kadıköy) adresinde toplanacaktır.

Seçimler ise 21 Şubat 2010 tarihinde 09:00-17:00 saatleri arasında Caferağa Mah. Neşet Ömer Sok. No:20/1 Kadıköy adresindeki şube binamızda yapılacaktır.

Tüm üyelerimizi genel kurula katılmaya çağırıyoruz.

TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU


TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası, Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği (TÜDOKSAD) ve Balkan İleri Döküm Teknolojileri Merkezi (BCACT) tarafından 3. Uluslararası Döküm ve Çevre Sempozyumu ve Sergisi 28-29 Ocak 2010 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryum Salonu Beşiktaş-İstanbul'da gerçekleştirilecektir.

Döküm sektöründeki işletmelerin, çevre ile uyum içerisinde çalışmalarını toplumsal bir görev olarak kabul etmekteyiz. Sektörün çevre yönetimi konusundaki karşılaştığı sorunlara ışık tutabilmek amacı ile bu sempozyumu düzenlemekteyiz. Sempozyumda, bu sektörde faaliyet gösteren üreticiler, pazarlamacılar, kullanıcılar ve araştırmacıların bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları, sektör ile ilgili uygulamaları, yenilikleri, sorunları ve çözümleri tartışmaları amacıyla bir platform oluşturulması amaçlanmaktadır.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği