Duyurular

1856'da Avustralya işçilerinin yaktığı kıvılcım, 1886'da ABD'de büyük bir hak arama mücadelesine dönüştü. İşçiler 8 saatlik işgünü talepleri için ayaklandılar. İşçi sınıfının mücadelesi sonucu 2. Enternasyonal 1 Mayıs'ı Dünyada işçi sınıfının birlik mücadele ve dayanışma günü olarak ilan etti.

Türkiye’de 1923 yılında ilk kez resmi olarak kutlanan 1 Mayıs İstanbul'da 1912 yılında ilk kez kutlandı. Ana teması işçi sınıfının birliği, mücadelesi ve Dayanışması olan bu günde alanlarda yer alanlar sadece işçi ve emekçiler değil, onların aileleri, onlara destek veren özgürlük, eşitlik ve demokrasiden yana güçler, sivil toplum kuruluşları ve haksızlığa karşı sesini çıkartan herkestir. Çünkü özgürlük ancak herkesin huzur içinde yaşayabileceği bir ortamı yaratırsak mümkün olacaktır.

12-13 Nisan 2014 tarihlerinde yapılan 28. Olağan Genel Kurulu sonucunda seçilen Yönetim Organları görev dağılımını tamamladı. 29. Dönem Yönetim Organlarına ait detaylı bilgiler için tıklayın.

SAYIN ÜYEMİZ

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 28.Olağan Genel Kurulu 12-13 Nisan 2014 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.

Tüm üyelerimizi genel kurula katılmaya çağırıyoruz.

Saygılarımızla,

TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

GENEL KURUL

Tarih    : 12 Nisan 2014
Saat     : 09.30
Yer       : TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
Adres   : Ihlamur Sokak No:10 Yenişehir-Ankara

SEÇİMLER

Tarih    : 13 Nisan 2014
Saat     : 09.00 – 17.00
Yer       : TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
Adres   : Hatay Sokak No:10/9 Kızılay-Ankara

GÜNDEM

 1. Açılış
 2. Başkanlık Divanı Seçimi
 3. Saygı Duruşu
 4. Açılış ve Konuk Konuşmaları
 5. Komisyon Seçimleri
  •  Mali İşler Komisyonu
  •  Gelecek Dönem Çalışma Esasları ve Sonuç Bildirgesi Komisyonu
  •  Yönetmelikler Komisyonu
  •  Kararlar Komisyonu
 6. 28.Dönem Çalışma, Mali, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu Raporlarının Okunması ve Görüşülmesi
 7. Yönetim ve Denetleme Kurullarının Aklanması
 8. Komisyon Raporlarının Görüşülmesi
 9. Adayların Belirlenmesi ve Duyurulması
 10. Dilek ve Temenniler
 11. Seçimler ( 2. Gün )

Sayın Üyemiz,

22.03.2014 – Cumartesi günü 14:00 – 17:00 saatleri arasında yapılacak genel üye toplantımıza katılımınızı bekleriz. Mimarlar Odası toplantı salonunda, yapılacak toplantı gündemimiz ve toplantı yeri bilgisi aşağıdadır.

Gündem:
1- Bilgilendirme
2- Ülkemizdeki ve sektörümüzde gelişmeler
3- Genel Kurul öncesi değerlendirmeler
4- Dilek ve öneriler

Toplantı Yeri:
Mimarlar Odası
Konur Sokak No:4/2 Kızılay - ANKARA
(Mülkiyeliler lokali karşısı)

TMMOB
METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

Tertemiz bir halk destanıdır GEZİ.

Taksim'de bir ağacı korumak isteyen gencecik çocukların başlattığı ve büyüttüğü, kırmızılı kadını, duran adamı ile, toma karşısında gitar çalan genci ile öylesine naif öylesine temiz.

Kan emiciler, diktatörler, faşistler katlanamazlar böylesine insancıllığa. Tomalarıyla, akrepleriyle, biber gazıyla, robocoplarıyla geldiler.

Mehmet Ayvalıtaş'ı araçla ezdiler önce. Antakya'da Abdullah'ı vurdular, Ankara Kızılay'da Ethem'i kurşunladılar.

Gözleri dönmüştü, kana doymuyorlardı. Eskişehir'de Ali İsmail'in o güzelim gülüşüne sopalarla saldırdılar. Ahmet'in büyük hayallerine biber gazı kapsülüyle ateş ettiler.

Öylesine azdılar, öylesine insanlıktan çıktılar ki 14 yaşında evine ekmek almaya giden Berkin'e nişan alarak sıktılar. Evine ekmek götüremedi Berkin.

Şubemizin 11.Dönem Olağan Genel Kurulu,

 • Çoğunluksuz olarak 22 Şubat 2014 cumartesi günü TMMOB Mimarlar Odası Kadıköy Temsilciliği Rıhtım cad. İskele sok. No:27 Kadıköy adresinde toplanacak,
 • Seçimler 23 Şubat 2014 tarihinde 10:00-17:00 Caferağa mah. Neşet Ömer sok. No:20/1 Kadıköy adresindeki şube binamızda yapılacaktır.

Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova'daki üyelerimizin katılabileceği Genel Kurulun gündemi şöyle:

GÜNDEM

1. Gün

1. Açılış
2. Başkanlık Divanı Seçimi
3. Saygı Duruşu
4. Açış Konuşmaları
5. Çalışma Raporu, Mali rapor ve Tahmini bütçe’nin okunması, görüşülmesi ve değerlendirilmesi,
6. Şube Yönetim Kurulu asil ve yedek adaylarının belirlenmesi ve tutanağa bağlanarak duyurulması,
7. Dilek ve Öneriler
8. Kapanış

2.Gün Seçimler

Sayın Üyemiz,

25.01.2014 – Cumartesi tarihinde 14:00 – 17:00 saatleri arasında Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi toplantı salonunda, aşağıda belirtilen gündemle genel üye toplantısı yapılacaktır. Tüm üyelerimiziin katılımınızı bekleriz.

Gündem:

1- Bilgilendirme
2- Sektörümüzde ve ülkemizdeki gelişmeler
3- Dilek ve öneriler

NOT:
Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Adresi: Caferağa Mah. Neşet Ömer Sok. NO:19/8 Kadıköy – İSTANBUL
(İstanbul Şube binamızın sağ çaprazı)

TMMOB
METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

6. Alüminyum Sempozyumu, 03-04 Ekim 2013 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi, Yeşilköy-İstanbul’da Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası işbirliği ile gerçekleşmiştir.

Kapsamlı bilgi için tıklayın...

4. Isıl İşlem Sempozyumu ve Sergisi 24-25 Ekim 2013 tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi Maslak-İstanbul'da TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından düzenlenecektir.

Sempozyumda, bu sektörde faaliyet gösteren üreticiler, pazarlamacılar, kullanıcılar ve araştırmacıların bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları, sektör ile ilgili uygulamaları, yenilikleri, sorunları ve çözümleri tartışmalarına imkan sunulacaktır.

Sempozyumumuzun bu seneki ana teması çevre ve enerji tasarrufudur. İki günlük etkinlik süresince, sempozyum bildirilerinin sunulacağı mekanda açık tutulacak sergi alanında; sektör üreticilerinin ürünlerini katılımcılara tanıtma fırsatı sağlanacaktır.

4. Isıl İşlem Sempozyumu'nda: Dökme Demirlerin, Paslanmaz Çeliklerin, Karbon ve Alaşımlı Çeliklerin, Özel Alaşımların Isıl İşlemi; Isıl İşlem Fırınları ve Ekipmanları; Çevre, Enerji ve Isıl İşlem; Demir Dışı Metallerin Isıl İşlemi; Yüzey İşlemleri; Isıl İşlem Hasarları ve Analizi; Takım Çeliklerinin Isıl İşlemi başlıklarında toplam 7 oturumda 20 sözlü ve 2 poster bildiri olmak üzere toplam 22 bildiri sunulacaktır.

Tüm meslektaşlarımızı 4. Isıl İşlem Sempozyumu ve Sergisi'ne davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği