Duyurular

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 26.Olağan Genel Kurulu 03-04 Nisan 2010 tarihlerinde aşağıdaki gündem ile yapıldı.

GÜNDEM

1. Gün


* Açılış
* Başkanlık Divanı Seçimi
* Saygı Duruşu
* Açılış ve Konuk Konuşmaları
* Komisyon Seçimleri
    Mali İşler Komisyonu
    Gelecek Dönem Çalışma Esasları ve Sonuç Bildirgesi Komisyonu
* 26.Dönem Çalışma, Mali, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu Raporlarının Okunması ve Görüşülmesi
* Yönetim ve Denetleme Kurullarının Aklanması
* Komisyon Raporlarının Görüşülmesi
* Adayların Belirlenmesi ve Duyurulması
* Dilek ve Temenniler

2.Gün

Seçimler

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 26.Olağan Genel Kurulu 03 Nisan 2010 tarihinde saat 9.30’da TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Necatibey Caddesi No:57 Kızılay-Ankara adresinde yapılacaktır.

Seçimler ise 04 Nisan 2010 tarihinde saat 09.00–17.00 arasında Hatay Sokak No:10/9 Kızılay–Ankara adresinde yapılacaktır.

Üyelerimizi Genel Kurula katılmaya çağırıyoruz.

Saygılarımızla,

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

İstanbul’da 14-15 Kasım 2009 tarihlerinde gerçekleştirilen TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı sonuç bildirgesi yayımlandı.

TMMOB
ÜCRETLİ VE İŞSİZ MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI KURULTAYI
SONUÇ BİLDİRGESİ

Şubat 2010 İSTANBUL

14-15 Kasım 2009‘da İstanbul‘da İTÜ Maçka Kampusu Mustafa Kemal Amfisi‘nde TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı gerçekleştirilmiştir.

TMMOB 40. Olağan Genel Kurulu‘nda alınan karar gereği, sekretaryası Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İstanbul Şubesi tarafından yürütülen Kurultayımız, 2 gün boyunca 20 saati aşkın bir sürede kayıtlı 788 meslektaşımızın katılımıyla yapılmıştır. (Ek-1)

1976 yılında gerçekleştirilen 3. Teknik Elemanlar Kurultayı‘nın ardından 22-23 Eylül 2007 tarihlerinde İstanbul‘da gerçekleştirilen "TMMOB Mühendislik, İstihdam ve Ücretlendirme Sempozyumu" ile gündeme gelen ve yaşanan süreçle derinleşen sorunlar, Kurultay sürecinde kitlesel bir zeminde ele alınmaya çalışılmıştır.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Genel Üye Toplantısı 06 Mart 2010 tarihinde Saat:14.00'de, Ankara'da yapılacaktır.

Tüm üyelerimiz davetlidir.

Saygılarımızla,

Hüseyin SAVAŞ
Yazman Üye

Gündem
1. Bilgilendirme ve 2008-2009 Dönemin Genel Değerlendirmesi..
2. Gelecek Dönem Çalışma Esasları ve Genel Değerlendirme…
Tarih : 06 Mart 2010
Saat : 14.00-17.00
Yer : TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
Adres : Necatibey Caddesi No:102/3 Maltepe - ANKARA

TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
İSTANBUL ŞUBESİ
9.OLAĞAN GENEL KURULU ÇAĞRISI


Şubemizin 9.Dönem Olağan Genel Kurulu 20 Şubat 2010 tarihinde Sağlık Meslek Kuruluşları Toplantı Salonu (Rıhtım Cad. Misakı Milli Sok. İdil Han No:4 K:3 Kadıköy) adresinde toplanacaktır.

Seçimler ise 21 Şubat 2010 tarihinde 09:00-17:00 saatleri arasında Caferağa Mah. Neşet Ömer Sok. No:20/1 Kadıköy adresindeki şube binamızda yapılacaktır.

Tüm üyelerimizi genel kurula katılmaya çağırıyoruz.

TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU


TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası, Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği (TÜDOKSAD) ve Balkan İleri Döküm Teknolojileri Merkezi (BCACT) tarafından 3. Uluslararası Döküm ve Çevre Sempozyumu ve Sergisi 28-29 Ocak 2010 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryum Salonu Beşiktaş-İstanbul'da gerçekleştirilecektir.

Döküm sektöründeki işletmelerin, çevre ile uyum içerisinde çalışmalarını toplumsal bir görev olarak kabul etmekteyiz. Sektörün çevre yönetimi konusundaki karşılaştığı sorunlara ışık tutabilmek amacı ile bu sempozyumu düzenlemekteyiz. Sempozyumda, bu sektörde faaliyet gösteren üreticiler, pazarlamacılar, kullanıcılar ve araştırmacıların bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları, sektör ile ilgili uygulamaları, yenilikleri, sorunları ve çözümleri tartışmaları amacıyla bir platform oluşturulması amaçlanmaktadır.

Metalurji, malzeme ve seramik mühendisliği öğrencilerini ikinci kez kapsamlı bir şekilde bir araya getirmeyi hedefleyen ve Metalurji Genç imzasıyla düzenlenecek ilk kurultay olma özelliğini taşıyan Metalurji Mühendisleri Odası 2. Öğrenci Kurultayı 12 Aralık 2009 tarihinde gerçekleştirilecektir.

15.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi Türkçe web sayfasının E-Posta sunucusunda oluşan bir sorun nedeniyle, 2 Aralık 2009 tarihine kadar on-line olarak gönderilen Bildiri Özet Form'larında bir sorun yaşanmış ve göndermiş olduğunuz Bildiri Özetleri elimize ulaşmamıştır.

Sorun çözülmüştür. Ancak 2 Aralık 2009 tarihine kadar gönderilen Bildiri Özet Formlarının kurtarılması mümkün olmamıştır.

Bu nedenle, 2 Aralık 2009 tarihinden önce gönderilen Bildiri Özetlerinin yeniden on-line olarak gönderilmesini rica ederiz.

Kongreye bildiri özet gönderme süresi 15 ARALIK 2009 tarihine uzatılmıştır.

Sorun bizden kaynaklanmasa da, sizleri sıkıntıya soktuğumuz için özür dileriz...

Daha önce 3-4 Aralık 2009 tarihleri arasında yapılacağı bildirilen 3. Uluslararası Döküm ve Çevre Sempozyumu, 28-29 Ocak 2010 tarihine ertelenmiştir.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından 3.Isıl İşlem Sempozyumu ve Sergisi, 14-15 Kasım 2009 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryum Salonu Beşiktaş-İstanbul'da gerçekleştirilecektir.

Odamızın daha önceki dönemlerde gerçekleştirmiş olduğu 2.Isıl İşlem Sempozyumu sonrasında uzunca bir ara verilmiştir. Çeşitli etkinliklerde alt başlık olarak ele alınan ısıl işlem konuları bu sempozyumda daha geniş bir çerçevede ele alınacak ve değerlendirmeler yapılacaktır.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği