Duyurular

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 24.Olağan Genel Kurulu 25-26 Mart 2006 tarihlerinde yapıldı. Yönetim Kurulu görev dağılımı yaparak çalışmalarına başladı.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası İstanbul Şube 7. Olağan Genel Kurulu 18-19 Şubat 2006 tarihlerinde yapıldı. Yönetim Kurulu görev dağılımı yaparak çalışmalarına başladı.

Genel Kurul Tutanak Özeti yayınlandı.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 7.Olağan Genel Kurulu 18-19 Şubat 2006 Tarihlerinde Yapılmış ve Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri seçilmiştir.

13. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, 9-11 Kasım 2006 tarihinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi - İSTANBUL’da düzenlenecektir.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından, 13.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, Hannover-Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş. tarafından, ANKIROS 2006–8.Uluslararası Demir-Çelik ve Döküm Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı, ANNOFER 2006–7.Uluslararası Demirdışı Metaller Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı, TÜRKCAST 2006–2.Döküm Ürünleri İhtisas Fuarı ve Türkiye Döküm Sanayicileri Derneği tarafından da 3.Uluslararası Ankiros Döküm Kongresi aynı mekanda ve aynı tarihlerde birlikte yapılacaktır.

İş arayan meslektaşlarımızın ve eleman arayan işyerlerinin TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Ankara Merkez veya Metalurji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesine şahsen başvurmalarını bekliyoruz.

İleride bu sayfalarda iş ve eleman arayanların duyurularını yayınlayamak istiyoruz.

Odamız Ana Yönetmeliği 14 Şubat 2005 tarih ve 25727 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ana Yönetmeliğin maddelerini görmek için buraya tıklayınız.

1970 yılında kurulan Odamız 2005 yılında 35.yılına ulaşmış bulunuyor. Gerek kişilerin gerekse kurumların yaşamında 35.yıl tıpkı 25. ve 50. yıl gibi önemli aşamalardan biridir. Bu önemli aşamaya ulaşmanın sevinç ve coşkusunu tüm üyelerimizle ve meslek ortamımızla paylaşmayı amaçladık. Bu bağlamda, dönem toplantıları ve dönem yemekleri gibi sosyal etkinliklerle, hafızamızı tazelemenin yanında geleceğe dönük değerlendirmeler yapmak, tarihe not düşmek anlamında Andaç, Metalurji Sektör Tarihçesi, Metalurji Eğitimi ( Geçmişten-Geleceğe ) gibi konularda ürünler yaratmanın ve bunları 2005 yılı içinde değişik uygulamalar halinde üyelerimiz ve ülke kamuoyumuzla paylaşmayı düşünen Odamız tüm bu etkinlikleri koordine etmek üzere

Süleyman S. ALTUN ( Koordinatör ),
Mahmut KİPER ( Editör ),
Sinan Kalyoncu ( Üye ),
Hikmet BİLGE ( Üye ),
Murat C. Ocaktan ( Üye ),
Hüseyin SAVAŞ ( Üye )

tan oluşan 35. yıl komisyonu oluşturulmuş ve çalışmalara başlamıştır.

Avrupa Birliği tehlikeli maddelerin sınıflandırılması ve etiketlenmesi çalışmalarında borlar kısırlığa sebep olduğu gerekçesiyle tehlikeli zehirli maddeler kapsamına alınıyor.

15-18 Mart 2005 de yapılacak toplantıda Teknik Komite sodyum perborat için son kararını verecektir. Bir sonraki toplantıda da sodyum borlar ve borik asit için karar verilecektir.

Karar raporu 30 uncu veya 31 inci ATP (Adoptation to Tecnical Progress)'e girerek Avrupa Komisyonunda onaylanıp resmi gazetede (Offical Journal) yayınlandıktan sonra uygulama zorunluluğu oluşacaktır.

Bu takvime göre muhtemelen 2007 yılında borlar kurukafa sembollü etiketleme yapılmadan Avrupa'ya ve dolayısıyla ikinci aşamada dünyaya ihraç edilemeyecektir.

Türkiye’de tek dünyada sayılı entegre Birincil Alüminyum üretim tesisi Eti Alüminyum A.Ş, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca, Değer tespit çalışmalarının tamamlanması ve şartnamesinin hazırlanması sonrasında (Temmuz-Ağustos aylarında) satış işlemlerine geçilecektir.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası olarak hükümeti ve yetkilileri bir kez daha uyarıyoruz; Şu anda tam kapasite ve yüksek verimle çalışan, dünyada en ucuz birincil alüminyum üreten fabrikalarından biri olan ve kendi kaynaklarıyla tesisi kapasite artırımı bağlamında modernize edebilecek güce erişen Eti Aluminyum A.Ş’nin özelleştirilmesinden derhal vazgeçilmeli ve sonucu Çinkur akıbetine uğrayacak Eti Krom, Eti Gümüş, Eti Bakır ile birlikte eski konumuna Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne iade edilmelidir.

38. Dönem TMMOB Yönetim Kurulu ilk toplantısını 12 Haziran 2004 tarihinde gerçekleştirdi. Yapılan görev bölüşümü sonucunda Yürütme Kurulu aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Mehmet Soğancı Yönetim Kurulu Başkanı
Oğuz Gündoğdu Yönetim Kurulu II. Başkanı
A. Betül Uyar Yönetim Kurulu Saymanı
Hüseyin Yeşil Yürütme Kurulu Üyesi
Ekrem Poyraz Yürütme Kurulu Üyesi
Alaeddin Aras Yürütme Kurulu Üyesi
Baki Remzi Suiçmez Yürütme Kurulu Üyesi

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği