Duyurular

29-30 Mart 2008 tarihlerinde yapılan 25.Olağan Genel Kurulda seçilen TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde görev dağılımı yaparak çalışmalarına başladı.

Başkan Cemalettin KÜÇÜK
II. Başkan Kaya ÖZEREN
Yazman Üye Hüseyin SAVAŞ
Sayman Üye Mehmet Kemal BAŞAK
Üye İrfan Ahmet TÜRKKOLU
Üye Hüseyin Alper HIZLI
Üye Utkan GÜNEŞ

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 25.Olağan Genel Kurulu 29 Mart 2008 tarihinde İTÜ EVİ’nde Oda Başkanı Cemalettin Küçük tarafından açıldı. Divan Başkanlığına Yusuf Ziya Kayır, Divan Başkan Yardımcılığına İhsan Önal, yazman üyeliklere Alpaslan Kara ve Ali Cömert oybirliği ile seçildi.

Divan Seçiminden sonra günden okundu ve oybirliği ile kabul edildi. Ardından saygı duruşunda bulunuldu. Divan Başkanı açılış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanı Cemalettin Küçük’ü kürsüye davet etti. Başkanın açılış konuşmasından sonra TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın Genel Kurulumuza iletmiş olduğu mesajı okundu.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 8.Olağan Genel Kurulu 16-17 Şubat 2008 tarihlerinde yapıldı. Seçilen yeni Yönetim Kurulu görev dağılımı yaparak çalışmalarına başladı.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası, 25.Olağan Genel Kurulu 29 Mart 2008 tarihinde saat 9.30’da İTÜ EVİ’nde (Büklüm Sokak No:71 Kavaklıdere-Ankara) yapılacaktır.

Seçimler 30 Mart 2008 tarihinde saat 09.00–17.00 arasında Hatay Sokak No:10/9 Kızılay–Ankara adresinde yapılacaktır.

Üyelerimizi Genel Kurula katılmaya çağırıyoruz.

Şubemizin Genel Kurulu 16 Şubat 2008 (10:00- 17:00) Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Toplantı Salonu ( Katip Mustafa Çelebi Mah. İpek Sok. No: 13 Kat:4 Tel. 0212 245 03 63) Beyoğlu/ İstanbul adresinde, seçimler 17 Şubat 2008’de ( 9.00- 17.00) Neşet Ömer Sok. No:20/1 Kadıköy/İstanbul adresindeki şube binamızda yapılacaktır.

III. Alüminyum Sempozyumu, TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası-TALSAD-Tübitak işbirliği ile 16-17 Kasım 2007 tarihlerinde Gebze-Tusside salonlarında düzenlenecektir.

Alüminyum üretim teknolojileri ve her boyutuyla alüminyum sektörünü akademik dünya ile aynı platformda bir araya getirmeyi amaçlayan sempozyumda, sektörü ekonomik, teknolojik ve bilimsel alanlarda irdelemeyi, yeni gelişmeler hakkında bilgilenmeyi, Türkiyenin alüminyum dünyasındaki yeri ve geleceği için bir vizyon oluşturmayı amaçlayan bu organizasyon alüminyumla ilgili birçok uzmanlık alanını biraraya getirmeyi hedeflemektedir.

Tüm üyelerimizin katılımını bekliyoruz.

Aşağıdaki bağlantılardan sempozyum programını indirebilirsiniz:

1. gün programı 2. gün programı

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası ve Balkan İleri Döküm Teknolojileri Merkezi tarafından II.Döküm ve Çevre Sempozyum ve Sergisi 24-26 Ekim 2007 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryum Salonu Beşiktaş-İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Türkiye’de döküm sektöründeki gelişmeye bağlı olarak atık miktarı da her yıl artmakta ve bugün itibarıyla yıllık 450.000 ton civarındadır. Bu atıkların belli kurallar çerçevesinde toplanması, taşınması, geri kazanılması ve yokedilmesi için bir yönetim sisteminin oluşturulması gerekmektedir.

Ulusal ve uluslararası birçok yasa ile düzenlenen bu konudaki mevzuatların, bilimsel ve sektörel veriler ile desteklenerek düzenlenmesi gerekmektedir.

Döküm sektöründeki işletmelerin, çevre ile uyum içerisinde çalışmalarını toplumsal bir görev olarak kabul etmekteyiz. Sektörün çevre yönetimi konusundaki karşılaştıkları sorunlara ışık tutabilmek amacı ile bu sempozyumu düzenlemekteyiz.

Sempozyumda, bu sektörde faaliyet gösteren üreticiler, pazarlamacılar, kullanıcılar ve araştırmacıların bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları, sektör ile ilgili uygulamaları, yenilikleri, sorunları ve çözümleri tartışmaları amacıyla bir platform oluşturulması amaçlanmaktadır.

II.Döküm ve Çevre Sempozyum ve Sergisi’nin Programını ve Başvuru Formunu PDF dokümanı olarak indirebilirsiniz.

Tüm üyelerimizin katılımını bekliyoruz.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası, Genel Üye Toplantısı 29 Eylül 2007 tarihinde saat: 14.00’da Ankara’da yapılacaktır.

Tüm üyelerimiz davetlidir.

Saygılarımızla,

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
Yönetim KuruluGündem


1. Bilgilendirme...
2. Sektörümüzde ve Türkiye’deki Son Gelişmeler...
3. Görüş ve Temenniler...

Tarih : 29 Eylül 2007
Saat : 14.00
Yer : TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Toplantı Salonu
Adres : Bayındır Sokak No:7/7 Yenişehir – ANKARA

 

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından II.Endüstriyel Fırınlar ve Refrakter Sempozyum ve Sergisi 03-05 Mayıs 2007 tarihlerinde Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü’nde gerçekleştirilecektir.

Sempozyum açılış konuşmalarından sonra Seramik ve Refrakter Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Faruk ARISOY’un “Dünya ve Türkiye’de Refrakter Sanayinin Değerlendirilmesi” başlıklı açılış bildiri ile başlayacaktır.

Aynı gün “Türkiye’de Refrakter Sanayinde AR-GE Çalışmaları ve Etkileri” başlıklı panel ile devam edecektir.

Sempozyum ikinci ve üçüncü gün üniversitelerden, sanayiden ve üreticilerden gelen bildirilerin sunumu ile devam edecektir.

Üç günlük etkinlik süresince, sempozyum bildirilerinin sunulacağı mekanda açık tutulacak sergi alanında; sektör üreticilerinin ürünlerini katılımcılara tanıtma fırsatı sağlanacaktır.

Tüm üyelerimizi sempozyumumuza bekliyoruz.

Sempozyum programı ektedir.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası arşiv çalışmaları tamamlanmış ve web sayfamız üzerinden aramalara açılmıştır.

Arşivimizde 2 temel başlık altında aramalar yapılabilecektir:

* Metalurji dergilerinde arama
* Arşivde arama

Arama hakkında daha fazla bilgi için devamını okuyun...

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği