Etkinlikler

Su Hayattır SATILAMAZ

MİTİNGE DAVET

15 Mart 2009

Saat: 15:00

Eski Et Balık Kurumu Önü

Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu

Metalurji ve Kimya Mühendisleri Odaları İstanbul Şubeleri organize sanayi sitelerinde; üyeleriyle tanışma, sanayi sitelerinde mühendislik hizmetlerinin daha iyi nasıl sağlanacağı ve mühendislerin odalarından beklentileri çerçevesinde yapmayı planladığı toplantıların ilkini İMES Sanayi Sitesinde, 28 Ocak 2008 tarihinde gerçekleştirdi. Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’de toplantıya temsilen katıldı.

Toplantıya 12 firmadan 25’in üstünde mühendis, İMES çevresinde bulunan iki işsiz mühendis ve şube yöneticilerimiz katıldı.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Öğrenci Komisyonu Temsilciler Kurulu toplantısı 7-8 Şubat 2009 tarihlerinde Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Kocatepe Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi’nden temsilcilerin katılımı ile İstanbul’da aşağıdaki gündemle yapıldı.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından I. Öğrenci Kurultayı 17-18 Mayıs 2008 tarihlerinde İstanbul’da Petrol-İş Sendikasında gerçekleştirildi.

Üniversitelerin hızla bir dönüşümden geçtiği ve eğitim sisteminin yeniden yapılandırıldığı bir dönemde düzenlediğimiz öğrenci kurultayı; üniversitelerde yaşanan sorunları, eğitimdeki ve metalurji eğitimindeki eksiklikleri, çevresel ve toplumsal sorunları, genel anlamıyla meslek sorunlarımızı ve çözüm önerilerinin tartışıldığı bir platform oldu. Kurultay öğrencilerin eğitime, mesleğe, hayata bakış açılarını sorguladığı, geliştirdiği bir platform olurken öğrenci dayanışmasını sağlamak için de bir başlangıç oluşturdu.

Metalurji, Malzeme ve Seramik Mühendisliği öğrencilerini ilk defa kapsamlı bir şekilde bir araya getirmeyi hedefleyen ve Metalurji Mühendisleri Odasının düzenlediği ilk kurultay olma özelliğini taşıyan TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 1. Öğrenci Kurultayı 17-18 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Kurultay hakkında kapsamlı bilgi ile kurultay programı ve ulaşım bilgileri için linkleri tıklayın.

TBMM'de görüşülmekte olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı'na karşı KESK, DİSK, TMMOB, TTB ve TDB tarafından yapılan eylem çağrısıyla on binlerce emekçi alanlara çıktı. Ankara'da Güvenpark ve Akay Caddesi'nde toplanan emek-meslek örgütü temsilcileri ve emekçilere TBMM'ye geçiş için izin verilmedi. Polisin engellemelerine karşın emekçiler Kızılay Meydanı'nda buluştu ve yıllar sonra Kızılay Meydanı yeniden miting alanına döndü.

KESK, DİSK, TMMOB, TTB ve TDB tarafından yapılan eylem çağrısı toplumun bütün kesimlerinden destek buldu. Eyleme, birçok demokratik kitle örgütünün yanı sıra öğrenciler de destek verdi. TMMOB ve DİSK üyeleri Karanfil Sokak'tan yürüyerek, Akay Kavşağına çıkarken, KESK'e bağlı sendikalar da Kızılay Güvenpark'ta toplandı. Polis, her iki grubun da Meclis'e yürümesine izin vermedi. Güvenpark'ta bekleyen gruba polisin müdahale etmesi üzerine çatışma yaşandı ve polis barikatını aşan grup Kızılay'da oturma eylemi yaptı.

TBMM'de görüşülmekte olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı'na karşı TMMOB, KESK, DİSK, TTB, TDB, TEB, TÜRMOB ve BASK'ın 15 Ocak Salı günü Haydarpaşa Garı'ndan başlattıkları yürüyüş Ankara’da sonlandı. "Herkese Sağlık ve Güvenli Gelecek İçin Yürüyoruz" sloganıyla yola çıkan emek meslek örgütü temsilcileriyle Kurtuluş Parkı önünde buluşuldu.

Daha önceden belirlenen Meclise yürüyüşümüz, polis barikatıyla engellendi ve üç saat boyunca izin verilmedi. Yapılan görüşmeler sonunda Kızılay’a kadar yürüme izni verildi.

Siyanür ile altın üretimi konusunda önceden okuduğumuz, öğrendiğimiz bilgileri pratikte daha iyi anlayabilmek ve bu tesisleri yerlerinde görüp, incelemek amacıyla öğrenci komisyonu olarak düzenlediğimiz geziyi, Metalurji Mühendisleri Odası yöneticilerinden Cemalettin KÜÇÜK, İrfan KAPTI ve 16 öğrenci olarak (İTÜ, YTÜ ve Kocaeli Üni.) 22-23 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdik.

İlk günümüzde Bergama-Ovacık Altın Tesisini gördük ve civar köyleri gezerek köylülerle görüşme imkanı yakaladık. Bergama direnişinin yükseldiği köylerden biri olan Çamköy, terkedilmiş bir köyü andırıyordu. Tarlaları maden şirketi tarafından satın alınmış köylüler, Bergama ve İzmir merkezlerine yerleşmeye başlamışlar. Yargı kararına göre kapatılması gereken şirket ise çalışmaya devam ediyor.

KESK, TMMOB ve TTB'nin çağrısı, emek-meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partilerin katılımıyla düzenlenen "Özgür, Demokratik ve Eşitlikçi bir Türkiye" mitingi Ankara Sıhhiye Meydanı'nda yapıldı. Mitinge katılan yaklaşık 40 bin kişi, demokratik bir anayasa taleplerini dile getirirken, mitingde "halkların kardeşliği" ve "bir arada yaşam" vurgusu öne çıktı.

Miting için sabah saatlerinden itibaren Ankara ve Ankara dışından gelen katılımcılar Hipodrom alanında toplanmaya başladı. Hipodrom alanından saat 10:30'da yürüyüşe geçen miting katılımcıları, isteklerini dile getiren sloganlar, döviz ve pankartlarla Sıhhiye Meydanı'na ulaştı.

Birincisi 24-26 Mart 2005 tarihinde yapılan Endüstriyel Fırınlar Ve Refrakter Sempozyumu Ve Sergisi’nin ikincisi 3-5 Mayıs 2007 tarihinde Sakarya Üniversitesi Esen tepe kampusünde gerçekleştirildi.

Metalurji Sektörünün temel yapı taşlarından olan ve üretim miktarı, kalite ve maliyet üzerinde son derece belirgin işleve sahip olan Endüstriyel Fırınlar ve Refrakter alanı, sektöründeki üretici, pazarlamacı, tüketiciler ve öğretim elemanlarını bir araya getiren bu ikinci etkinlik ile süreç geleneksel yapıya evrilmiştir.

Bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı, sektör ile ilgili uygulamaların, yeniliklerin, sorunların ve çözümlerin tartıştırıldığı etkinliği ve fotoğrafları için devamını okuyunuz.

Alt Kategoriler

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği