Basın Açıklamaları

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin KÜÇÜK 01.03.2007 tarihinde;

"CARGILL'de Son Perde..."
başlıklı basın açıklaması yapmıştır. Basın açıklaması metni ektedir.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odasi Yönetim Kurulu Baskani Cemalettin KÜÇÜK 19.02.2007 tarihinde;

"SON ISTASYON BOR’larin ÖZELLESTIRILMESINDE IKINCI PERDE..."

baslikli “Disodyum Oktaborat Tetrahidrat” tesisinin bu sefer de MÜHENDISLIK HIZMET ALIMI ihalesine iliskin olarak basin açiklamasi yapmistir.

Basin açiklamasi metni ektedir.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin KÜÇÜK 12.02.2007 tarihinde;

"SON İSTASYON BOR’ların ÖZELLEŞTİRİLMESİ..."

başlıklı “Disodyum Oktaborat Tetrahidrat” tesisinin ihalesine ilişkin olarak basın açıklaması yapmıştır.

TMMOB üyeleri olağanüstü toplanan TBMM'ye yürüyerek, "Mesleki Yeterlilik Kurumu Yasa Tasarısı" ile "Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Yasada Değişiklik Yapacak Yasa Tasarısı"nın TBMM gündeminden çıkarılmasını istedi.

TMMOB Genel Merkez Binası önünde toplanan yaklaşık 150 kişilik grup yürüyerek TBMM önüne geldi. Burada TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı oda başkanlarıyla birlikte bir basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasından sonra TMMOB adına Yönetim Kurulu Üyesi Alaeddin Aras ve Genel Sekreter Vekili Hakan Genç söz konusu yasa tasarılarıyla ilgili görüşlerini belirten dilekçeleri Meclis Grup Başkanvekilliklerine verdi.

TMMOB öğrencileri Soner, Öner ve Güneş Sinop'ta düzenlenen Nükleersiz Yaşam Şenliği'ne destek vermek için Gençlik Kampı'na katılmışlardır. Bu üç fidan denizde kaybolmuş ve halen bulunamamıştır. Denizde kaybolan gençlerin ailelerine, dostlarına ve Nükleer Karşıtı Platform bileşenlerine başsağlığı diliyoruz.

DANIŞTAY SEYDİŞEHİR ETİ ALÜMİNYUMUN ÖZELLEŞTİRİLMESİNİ DURDURDU.

YAPILAN HİÇBİR ÖZELLEŞTİRME KAMU YARARINA DEĞİLDİR


Odamızın KİGEM’le birlikte açmış olduğu; “Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)'nun 13.08.2003 tarih ve 2003/49 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan ve ÖYK' nun 06.04.2005 tarih ve 2005/45 sayılı kararı ile özelleştirme yöntemi belirlenen Eti Alüminyum A.Ş.'de bulunan %100 oranındaki kamu payının "satış" yöntemiyle blok hisse satışı şeklinde özelleştirilmesini teminen 17.06.2005 tarihinde yapılan ihalede nihaî tekliflerin ve değer tespit sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına ilişkin 25.07.2005 tarih ve 2005/84 sayılı özelleştirme Yüksek Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemli” davamız, Danıştay’ın “Eti Alüminyum A.Ş.'nin %100 oranındaki kamu payının özelleştirme kapsamında satılmasına ilişkin özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 25.07.2005 tarih ve 2005/84 sayılı kararının dava sonuçlanıncaya kadar yürütülmesinin durdurulmasına 29.05.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” Kararı ile sonuçlanmıştır.

Dünya Bankası, IMF, AB, ABD’nin dayatmalarıyla kanun üstüne kanun çıkaran, ülke ve üzerinde yaşayanların refahı ve bu refahın eşit bölüşümünü hiçe sayan, yabancı sermayenin vahşi kar güdüsüne uymayan kanunları yabancıların istekleri doğrultusunda değiştiren iktidar, bu kez "Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı" ile ülkesinin %25’nin işsiz veya meslek dışı işlerde çalışmak zorunda bıraktırılan mühendis, mimar ve şehir plancılarının iş bulmaları bir yana mevcut işlerini kaybetme tehlikesiyle baş başa bırakacaktır.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı 27 Haziran 2006 tarihinde "Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı" hakkında basın açıklaması yaptı.

İktidarın biran önce ver kurtul mantığıyla yangından mal kaçırırcasına yaptığı özelleştirmelerin son örneklerinden biri olan Erdemir’in ihale ve sonrası devrindeki ciddiyetsizliği Danıştay’ın verdiği kararla bir kez daha görülmüştür.

Bilindiği üzere Odamız Erdemir ihale sürecinde her platformda bu satışa karşı çıkmış basın açıklamaları ve yazılarımız ile gerçekleri kamuoyuna aktarmıştır.

Rekabet Kurumundan Acelor’la birleşmeye onay çıkmayacağı anlaşınca OYAK Erdemir’i ortaksız devralmak zorunda kalmıştır. Odamız, 28 Şubat 2006 tarihinde konuyu değerlendiren basın açıklaması yapmıştır.

 

Yargı Kararları Uyarınca kapatılması gündemde olan Normandy Madencilik AŞ'nin Bergama Ovacık Altın Madeni İşletmesi'ne Bakanlar Kurulu Kararıyla işletme izni verileceği haberleri üzerine TMMOB ve TTB ortak basın açıklaması yaptık.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği