Basın Açıklamaları

TMMOB Başkanı Kaya Güvenç, Bergama Ovacık Altın Madeni İşletmesi ile ilgili son gelişmeleri değerlendirerek 19 Şubat 2004 günü bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Güvenç, işletmeye "Açılma Ruhsatı" verilmesi işlemlerinin ve hukuksal dayanağı bulunmayan işletme etkinliklerinin durdurulmasını, yetkililere yöneltilen soruların yanıtlanmasını istedi.

TMMOB Başkanı Kaya GÜVENÇ, TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri ve ilgili Odalar Başkan ve yetkilileri (Jeoloji MO, Kimya MO, Maden MO, Makina MO, Metalurji MO ) 15-16 Eylül 2003 tarihleri arasında Seydişehir Alüminyum Tesislerini ziyaret ettiler ve aşağıda verilen basın açıklamasını yaptılar.

Şu anda tek başına iktidarda olan AKP, politikalarının temel hedefi ÖZELLEŞTİRME olduğu ve bunu acil Eylem Planında belirttiği üzere; geçmiş iktidarların bıraktıkları yerden IMF ve Dünya Bankası’nın baskısıyla biraz daha borçlanabilmenin diyetiolarak, ülke sanayisini iflasa sürükleyerek, tamamen dışa bağımlı hale getirilme pahasına, IMF’ye verilen niyet mektubundaki taahhütlere uyulabilmesi amacıyla daha da hızlandırılmıştır.

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI, JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI, KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI VE METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI'nın ortak basın açıklaması.

BASINA VE KAMUOYUNA
29 Kasım 2002

58. Hükümet programına baktığımızda bunun böyle olacağı kesin. Değişen bir şey yok. Geçen hükümetler dönemindeki doğal kaynaklar konusunda ki uygulamaların sürdürüleceği 58. hükümet programında da yer almakta. Madencilik alalına yönelik yabancı sermaye ve özel sektör girişimlerinin önünün açılacağı hem hükümet programında hem de bazı yetkililerce dile getirilmektedir. Bu uygulamalarla ta Osmanlı'dan günümüze kadar doğal kaynaklarımızın nasıl talan edildiğini gördük. Bundan vazgeçilmelidir.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği