Basın Açıklamaları

8 Mart’ı deprem gibi bir doğal afet sürecinin getirdiği yıkımlarla karşıladık. Biliyoruz ki bu doğal süreç, bilime ve tekniğe sırtını dönenlerin yarattığı rant ve ihmalin bir sonucu olarak doğal olmayan bir süreç haline getirilmiştir. Artık hiçbirimiz iyi değiliz ve kaybettiklerimizi unutmayacağız!

8 Mart tarihi; ABD‘nin New York Eyaleti‘nde daha iyi çalışma koşulları ve insanca yaşam talebiyle on binlerce dokuma işçisi kadının greve gittiği ve polisin hak mücadelesindeki bu kadınlara saldırması sonucu,129 kadın işçinin yanarak öldüğü gündür.

8 Mart’ın, Kadınların Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü olması,kadın işçilerin mücadelesi anısına,Clara Zetkin’in II. Enternasyonel’de yaptığı önerinin kabulü ile olmuştur.Bu tarihten itibaren,biz kadınlar yaşamın her alanında yaşamımız, haklarımız ve özgürlüklerimiz için bir araya gelerek dünyanın dört bir yanında mücadelemizi büyüttüğümüz bir gün olarak kutluyoruz.

TMMOB’Lİ KADINLAR SESLENİYOR:

HAYATLARIMIZI RANTIN, YAĞMANIN NESNESİNE DÖNÜŞTÜREN

BU KARANLIK DÜZENİ ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZLE DEĞİŞTİRECEĞİZ…

Dünyanın tüm kadınları, New York’ta 129 kadın dokuma işçisinin katledildiği 8 Mart 1857’den beri her 8 Mart’ta hakları, özgürlükleri ve yaşamları için bir araya gelerek dayanışmayı büyütüyor.

Siyasal, toplumsal ve ekonomik krizler sonucu halkımızın payına düşen eşitsizlikten, adaletsizlikten ve sömürüden en fazla etkilenen kesim her zaman kadınlar oldu. Krizin derinleşmesiyle birlikte artan işsizlik ve güvencesiz çalışma koşulları, kadınları bir de cinsiyet ayrımcılığıyla etkiledi. Öyle ki mimar-mühendis aranan iş ilanlarında özellikle “erkek mimar-mühendis” vurgusu artarken kadın mimar-mühendis arayanların, işleri âdeta getir-götür işlerine bakacak biçimde tanımlayıp kadın mimar-mühendisleri mesleki olarak itibarsızlaştırmalarına tanık olmaya başladık.

Odamızın da taraf olduğu Sinop Nükleer Güç Santralı davasında Danıştay Sinopluların itirazını haklı buldu. Bakanlığın verdiği ÇED olumlu raporuna Sinop halkı, Sendika  ve Meslek Odalarının  yaptığı itiraz Samsun 3. İdare Mahkemesi tarafından reddedilmişti. Danıştay Mahkemenin kararını bozdu. Sonuç bugün Sinop Nükleer Karşıtı Platformun Sinop’tan yaptığı, Sendika ve Meslek Odalarının da katıldığı on line toplantı ve basın açıklaması ile duyuruldu.

Sinop Nükleer Karşıtı Plarformun basın açıklaması aşağıdadır.

 

TMMOB'ye bağlı Odalar 20 Şubat 2023 tarihinde "Deprem Bölgelerinde Her Türlü Müdahale Bilimi, Tekniği ve Meslek İlkelerini Gözeterek Yapılmalıdır" başlıklı ortak bir basın açıklaması yaptı.

DEPREM BÖLGELERİNDE HER TÜRLÜ MÜDAHALE BİLİMİ, TEKNİĞİ VE MESLEK İLKELERİNİ GÖZETEREK YAPILMALIDIR

6 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş ili, Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük deprem ve artçılarının meydana getirdiği hasar sonucu 11 ilimizi içine alan bir coğrafya içerisinde büyük yıkım yaşanmış ve yaşanan yıkım neticesinde on binlerce yurttaşımız hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştır. Öncelikle deprem bölgesindeki tüm yurttaşlarımızın yakınları başta olmak üzere tüm ülkemize başsağlığı, yaralı yurttaşlarımıza acil şifalar dileriz.

‘‘Sesimi duyan var mı?’’ bu cümle kulaklarımızda yankılanalı yaklaşık 23 yıl 6 ay geçti ve 6 Şubat 2023 günü ülkemizin yaşadığı en büyük deprem felaketlerinden bir tanesini daha Kahramanmaraş ve çevresindeki illerde tüm yıkıcılığı ile yaşadık. Geçen 23 yılda duyması gerekenlerin bu yardım çığlığını duymazdan geldiklerine ve hiçbir tedbiri almadıklarına en acı şekilde tekrar şahit olduk. Ancak, ‘’Sesimi duyan var mı?’’ diye yükselen çığlığa, ‘‘Evet, duyan var ve biz yanındayız!’’ diye cevap verenler, yine bu ülkenin vicdanlı vatandaşları, emekçileri ve en önemlisi öğrencileri oldu.

Ülke olarak eşine az rastlanır bir seferberlik hali ile toplumun tüm örgütlü kesimleri depremin açtığı yaraları sarabilmek, bölge halkına yardım edebilmek için elinden gelen tüm imkanları kullanıyor.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 2 Aralık 2022 tarihli BirGün Gazetesi'ndeki köşesinde, TMMOB'nin Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı statüsünün korunması üzerine yazdı.

Toplumsal yaşamın belirli bir düzen içerisinde sürdürülebilmesi için insan ilişkileri ve devletin kurumsal işleyişi Anayasa’ya uygun biçimde hazırlanmış yasa ve yönetmeliklerle düzenlenir. Birliğimiz meslek alanımıza ilişkin yasa ve yönetmeliklerin bilime ve tekniğe uygun biçimde, ülkemizin ve meslektaşlarımızın çıkarları doğrultusunda yapılması için mücadele vermektedir.

25 Kasım, 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti’nde, özgürlük ve direnişin sembolü Minerva, Maria-Teresa, Patria Mirabal; adlı üç kız kardeşin sistem tarafından katledildiği tarihtir. Bugün aynı zamanda kadınların; savaşa, ırkçılığa, milliyetçiliğe, erkek egemen toplumsal şiddete karşı dayanışmayı ve isyanı yükselttiği onurlu tarihin yıldönümüdür.
Kadına yönelik şiddet; “Kamusal ve özel alanda gerçekleşen, kadınların fiziksel, cinsel, duygusal zarar görmesiyle sonuçlanan ya da sonuçlanması olası, her türlü cinsiyet temelli şiddet eylemi veya bu eylemin yapılacağına ilişkin tehdit ya da zorlama ve keyfi olarak özgürlüğün kısıtlanması şeklinde tanımlanmaktadır. Kadına yönelik şiddet sistemli bir şekilde bütün dünyada ve ülkemizde devam etmektedir.

Uzun yıllardır devam eden ama son bir yılda daha da derinleşen ekonomik kriz ve enflasyon , tüm halkımızın ve emeğiyle geçinen vatandaşlarımızın olduğu gibi meslektaşlarımızın da hayatlarını zorlaştırmaktadır. Emperyalistler arası nüfuz alanı kavgasının yansıması olan Rusya Ukrayna savaşının yarattığı global krizin etkisi ülkemizde yaşanan krizi daha da derinleştirmekte, siyasi iktidara da bahane üretme fırsatı vermektedir.
Kamu yatırımlarının özelleştirme adı altında yok edilmesi, ülkemizin yer altı ve yer üstü varlıklarının yağmalanması, rant hırsının bilim ve tekniğin önüne geçmesi, sermayenin ihtiyaçlarının halkın ihtiyaçlarının önünde tutulması nedeniyle gelir dağılımındaki adaletsizlik daha da artmakta, küçük bir azınlık servetini artırırken, ekonomik kriz geniş halk kitlelerini perişan etmektedir.

 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın "TTB ve TMMOB yasalarının değiştirilmesine yönelik hazırlık yapıldığı" doğrultusundaki beyanlarına dair TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 27 Ekim 2022 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirildi.

YİNE AYNI SENARYO!

BİRLİĞİMİZİN SİYASAL İKTİDAR TARAFINDAN HEDEF GÖSTERİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ!


Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla aralarında TMMOB'nin de bulunduğu emek ve demokrasi güçleri, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın kamuoyuna da yansıyan ve kendisine dönük çirkin saldırılar sonucu gözaltına alınması üzerine 26 Ekim 2022 günü TTB’de bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısına TTB Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut ve Merkez Konseyi üyesi Dr. Karer Yurtdaş ile Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Ankara Tabip Odası (ATO), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ankara Temsilciliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), İnsan Hakları Derneği (İHD), İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) ve Mülkiyeliler Birliği temsilcileri katıldı.

Basın toplantısında kurum temsilcileri kısa sözler aldı. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz açıklamada şöyle konuştu:

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği