Basın Açıklamaları

TMMOB'nin örgütlü olduğu 81 ilde başlatılan "Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!" kampanyasının ilk broşürü çıktı.

İlk adımının 13 Kasım 2021 tarihinde Zonguldak'ta TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz'ın da katılımıyla gerçekleştirilen basın açıklamasıyla atıldığı "Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!" kampanyası ülke çapında etkinliklerle devam edecek.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 25 Kasım 2021 tarihinde tüm milletvekillerine, TMMOB tarafından düzenlenen "Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyor, Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!" kampanyası kapsamında meslektaşlarımızın işsizlik ve yoksulluk sorunları ile bu sorunlara dair çözüm önerilerine ilişkin bir mektup gönderdi.

Sayın Milletvekili,

Ülkemizde uzun süreden beri derin bir ekonomik kriz yaşanıyor. Halkın alım gücünü düşüren, işyerlerinin kapanmasına neden olan, işsizliği ve yoksulluğu artıran ekonomik kriz her geçen gün hayatlarımızı daha fazla etkiliyor.

1930-1961 yılları arasında Dominik Cumhuriyeti’ni yöneten Rafael Trujillo’nun diktatörlüğüne karşı mücadele eden Mirabel kardeşlerin anısına,  25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günümüzü, her yıl olduğu gibisaygıyla selamlıyoruz.

Kadınlar her gün evlerinde, işyerlerinde, okullarda, sokaklarda ve hayatın her alanında fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik şiddete maruz kalmaktadır. Yaygınlaşan şiddet sarmalı her geçen gün artmaktadır. 2021 yılı başında beri, ülkemizde en az 350 kadın öldürülmüştür. Bunun karşısında, iktidar kadın katillerini koruyup kollamıştır. En doğal hakları için, mücadele eden, hayatlarına sahip çıkan kadınları ise cezalandırma yoluna gitmiştir. Kendisine sistematik şiddet uygulayan kocasını ölmemek için öldüren Çilem Doğan'a hapis cezası veren zihniyet, sokak ortasında ‘daha savunmasız’ olabileceği düşüncesiyle Başak Cengiz’i öldüren akıl, cezasızlık ve kadın düşmanı politikaların bir sonucudur.

Giresun Şebinkarahisar İlçesi’nde Nesco Madencilik A.Ş. tarafından işletilmekte olan çinko-kurşun ocağının cevher zenginleştirme tesisi, atık depolama havuzunun gövdesinin yıkılması ve atıkların yöreye yayılması sonucu meydana gelen çevre felaketi yayılarak Kılıçkaya barajına dek ulaşmıştır.

18 Kasım 2021 tarihinde meydana gelen yıkılma sonucunda atık barajından taşan ağır metal atıkları çevre köylerde yaşayanları tehdit eder boyutlara ulaşmış, tarım alanlarını kullanılamaz hale getirmiştir.

Yaşanan çevre felaketinin sorumlusu Nesco Madencilik A.Ş.’nin doğa katliamı ve emek sömürüsü konusundaki dosyası ise hayli kabarıktır.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB TBMM’de görüşülmekte olan 2022 Bütçe yasa teklifi üzerine 9 Kasım 2021 tarihinde yaptıkları ortak açıklamayla yetkililere seslendi: "Geçinemiyoruz, Halktan Ve Emekten Yana Bütçe İçin Omuz Omuza!".

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 2022 Bütçesine ilişkin taleplerini 14 Kasım 2021 tarihinde Anıtparkta gerçekleştirecekleri etkinliklerle kamuoyu ile de paylaşacaklar. 14 Kasım Pazar saat 14.00'de buluşmak üzere...

GEÇİNEMİYORUZ, HALKTAN VE EMEKTEN YANA BÜTÇE İÇİN OMUZ OMUZA!

Ülkeyi yönetenler büyüme rekorlarından, şahlanan Türkiye’den bahsediyor.

Bir avuç sermayedar için, yandaş şirketler için dedikleri doğru olabilir. Ama emekçiler için halk için işsizlik büyüyor, pahalılık artıyor, borçlar kabarıyor, faturalar şahlanıyor…

“Ey millet! İyi biliniz ki,Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz."(30.8.1925)
Cumhuriyete ve değerlerine sahip çıkacağız.

Bilgisayar Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Fizik Mühendisleri Odası, Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası, Gemi Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İçmimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası, Meteoroloji Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası, Tekstil Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası 26 Ekim 2021 tarihinde ortak bir açıklama ile enerji zamlarına değindiler.

ARDARDA GELEN ENERJİ ZAMLARI YURTTAŞLARI BEZDİRDİ…

ARTIK TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI!

Son aylarda; elektriğe, doğalgaza ve en son da akaryakıt ürünlerine art arda zamlar yapıldı. Kışa gireceğimiz önümüzdeki günlerde, bu zamları yeni elektrik ve doğalgaz zamlarının takip edeceği kesin. Ülkemiz uzun yıllardan bu yana kamusal planlama temelli, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı, ekolojiye duyarlı, toplum yararını gözeten doğru ve bağımsız bir enerji politikası uygulanmamasının ağır sonuçlarını yaşıyor. Fosil yakıtlarda büyük orandaki dışa bağımlılık, enerji politika ve uygulamalarındaki tutarsızlık ve yanlışlıklar, spekülatörler ve fosil yakıt şirketlerin körüklediği dünya ölçeğindeki fiyat artışlarına ekleniyor ve tüm bunlar, zamlara gerekçe olarak sunuluyor.

Ülkemizin en karanlık dönemlerinden birisi olan 12 Eylül 1980 Darbesi'nin 41. yılında, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından basın açıklaması yapıldı.

12 EYLÜL KARANLIĞI TEK ADAM REJİMİYLE HÜKMÜNÜ SÜRDÜRÜYOR!

Ülke tarihimizin en karanlık dönemlerinden biri olan ve toplumsal-siyasal yaşantımızda büyük bir yıkıma neden olan 12 Eylül Darbesi’nin 41. yılındayız. Parlamenter demokrasiyi askıya alan, toplumsal muhalefeti şiddetle bastıran, en temel demokratik hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran, ülkemizin üzerine bir karabasan gibi çöken 12 Eylül Darbesi’ni ve darbecileri bir kez daha kınıyoruz.

Ekonomik kriz, artan işsizlik, pahalılık ve yoksulluk, pandemi bahanesiyle yasaklanan demokratik haklar zaten ülkeyi yangın yerine çevirmişken; ülkenin dört bir yanında birden başla(tılan)yan yangınlar hepimizi derinden etkiledi.

Salgın başladığında öğrenmiştik Hıfzıssıhha’nın yıllar önce yok edildiğini. Aşı olabilmek için global sömürücülerin insafına terk edilince fark ettik kendi aşısını, kendi ilacını yapabiliyor olmanın önemini.

Ülkemizin günlerdir yaşadığı yangın felaketinde ise THK (Türk Hava Kurumu)’nın yok edildiğini öğrendik.

2 Temmuz 1993'te yaşanan ve aralarında aydın, sanatçı ve yazarların da bulunduğu 35 canımızı yitirdiğimiz Sivas Katliamı'nın 28. yılında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından basın açıklaması yapıldı.

KİMSENİN DÜŞÜNCELERİ, İNANÇLARI VE YAŞAM TARZLARI NEDENİYLE KATLEDİLMEDİĞİ, ŞİDDETE UĞRAMADIĞI, DIŞLANMADIĞI AYDINLIK BİR ÜLKE İSTİYORUZ!

Bundan 28 yıl önce 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta gerçekleştirilen ve 35 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan katliam, Türkiye tarihinin en kanlı kıyımlarından birisi olarak tarihe geçti.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği