Basın Açıklamaları

Ülke tarihimizin en önemli işçi hareketlerinden biri olan 15-16 Haziran 1970 Direnişi'nin 52. yılı nedeniyle TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından basın açıklaması yapıldı.

"TMMOB çalışmaları ve Gezi Davasında verilen cezalar" gündemiyle 14 Mayıs 2022 tarihinde toplanan TMMOB Danışma Kurulunda "Geziye, Emeğimize, Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz" başlıklı basın açıklaması yapıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz'ın okuduğu basın açıklaması şöyle:

GEZİYE, EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ!

Değerli basın emekçileri, sevgili arkadaşlar

Ülkemiz ekonomiden siyasete kadar her alanda büyük bir kriz içerisinde.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı Odalar, Gezi Davası'nın karar duruşması üzerine 26 Nisan 2022 tarihinde "Unutulmaz Gezi’yi Selamlıyoruz. Hiçbir Hukuk Dışı Karar Gezi Direnişinin Meşruiyetini Gölgeleyemez” başlıklı bir açıklama gerçekleştirdi.

Unutulmaz Gezi’yi Selamlıyoruz
Hiçbir Hukuk Dışı Karar Gezi Direnişinin Meşruiyetini Gölgeleyemez

AKP iktidarını geri dönülmezcesine sarsan 2013 Gezi-Haziran direnişi ve sonrasında iktidarın başvurduğu baskı ve zulüm politikalarının yeni bir örneğine dün tanık olduk. Milyonlarca insanın yer aldığı, yakın tarihimizin en güzel günlerinin yaşandığı 2013 Gezi direnişi-Haziran halk hareketiyle ilgili siyasi dava dün tam bir  hukuk garabeti ile sonuçlandı.

Gezi Davası'nda, aralarında Yönetim Kurulu Üyemiz Mücella Yapıcı, Şehir Plancıları Odamızın İstanbul Şubesi’nin eski başkanı Tayfun Kahraman ve Mimarlar Odamızın Hukuk Müşaviri Can Atalay’ın da  bulunduğu arkadaşlarımız hakkında verilen mahkumiyet kararına ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından basın açıklaması yapıldı.

KİMSE DOKUNAMAZ BİZİM SUÇSUZLUĞUMUZA!

Adaletin kara gününü yaşıyoruz! Ülke tarihimizin en görkemli, en yaratıcı, en gurur verici halk hareketi olan Gezi Direnişi’nin parçası olan arkadaşlarımız uydurma deliller ve asılsız suçlamalarla yargılandıkları  dava sonucunda hapis cezasına mahkum edilerek tutuklandılar

8 Mart 1857 tarihinde, ABD‘nin New York Eyaleti‘nde daha iyi çalışma koşulları ve insanca yaşam talebiyle on binlerce dokuma işçisi kadın greve gitmiş, polis hak mücadelesindeki bu kadınlara saldırmış ve 129 kadını fabrikaya kilitleyerek, çıkan yangında hayatlarını kaybetmelerine sebep olmuştur. Aradan geçen onlarca yıla rağmen hala tüm Dünya kadınları her yeni günle bitmek bilmez bir şekilde ayrımcılığa, eşitsizliğe, sömürüye karşı, hak ve özgürlükleri için mücadele etmeye devam etmektedir.

Ne acıdır ki, günümüz iktidarı bu mücadeleyi görmeyi reddetmekte ve gaflet haliyle bir gecede İstanbul Sözleşmesi’nden imzayı geri çekip, ülkenin dört bir yanında İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmediğini, vazgeçmeyeceğini eylemlerde bağıran kadınları, LGBTİQ+’larıyok saymaktadır. Unutan ve hesap sormayan halka alışkın olan dönem içişleri bakanı tarafından çelişkili açıklamalar ile önce kadın ölümlerinin azaldığı, sonra birazcık arttığı ifade edilmiş, aklımızla dalga geçilmiştir.

1 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan ve tüm zeytinlikleri maden sahası haline getirerek yok olma tehlikesiyle yüz yüze bırakan yönetmelik değişikliğine ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 2 Mart 2022 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

DOĞAYI VE TARIMI YOK EDEN MADENCİLİĞİ DEĞİL, ÜRETEN ZEYTİNLİKLERİMİZİ KORUYALIM

1 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik değişikliği ile “ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda … sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine kamu yararı dikkate alınarak Bakanlıkça izin verilebilir” hükmü getirilmiştir. Bu değişiklik tüm ülke çapındaki zeytinliklerimizin ölüm fermanıdır.

Yanı başımızda yaklaşık 10 yıldır devam eden Suriye savaşının ardından Afganistan’ı izledik. Şimdi de Ukrayna.

Teknolojik gelişmelerin ulaştığı boyutta yaratılan silahların topyekun yokoluşa neden olma riski yüzünden dünya çapında bir paylaşım savaşından kaçınan emperyalistler; daha çok kar, daha çok sömürü hırsını birbirlerinin nüfuz alanlarını ele geçirme çabası şeklinde ortaya koyuyorlar.

5 Şubat 1937’de ilan edilen laikliğin 83. Yıl dönümünü kutluyor, Samsun’da ki karanlık saldırıyı kınıyoruz.

“Laiklik, yalnız din ve devlet işlerinin ayrılması demek değildir. Tüm yurttaşların vicdan, ibadet ve din özgürlüğü de demektir.”

5 Şubat 1937’de “DEVLETİN LAİK” olduğu Anayasa’da yer aldı.

Günlerdir zam haberleri ile yatıp, her sabah biraz daha yoksul olarak uyanıyoruz. Din maskesi ardına saklanmış bir avuç zengin dışında tüm ülke değil bugünü geleceğini kaybederken şimdi de “enerji krizi” patladı.

Bizzat BOTAŞ ve TEİAŞ’tan yapılan açıklama ve duyurular İran’dan ithal edilen doğalgazın belirli süre ile kesildiğini, buna bağlı olarak da sanayi tesislerinde doğalgaz ve elektrik kesintisine gidileceği bildiriyor.

TMMOB Ankara İKK ve Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası tarafından 6 Ocak 2022 tarihinde Enerji Bakanlığı önünde elektrik, doğalgaz ve petrol ürünlerine yapılan yüksek oranlı zamlarla ilgili `Elektrik ve Doğalgaz Zamları Geri Çekilsin!` başlıklı bir basın açıklaması yapıldı.

Açıklamayı Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener okudu.

Açıklamada, "Ülkemizin yıllardır boğuştuğu sorunları aşmak ve ekonomik krizden mümkün olan en çabuk şekilde çıkabilmek ve toplumun vazgeçilmez gereksinimlerinin karşılanması için; kamu mülkiyeti, kamusal hizmet, toplumsal yarar esaslarını temel alan demokratik bir planlama ve toplumsal kalkınma perspektifi ile kamucu, toplumcu bir programın uygulanması gereklidir," denildi.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği