Basın Açıklamaları

“Belki bize en yakın şey ölüm; fakat bu beni korkutmuyor. Haklı olan her şey için savaşmaya devam edeceğiz” - Maria Teresa Mirabel

“Bunca acıyla dolu ülkemiz için yapılacak her şeyi yapmak bir mutluluk kaynağı. Kollarını kavuşturup oturmak ise çok üzücü.” - Minerva Argentina Mirabel

“Çocuklarımızın, bu yoz ve zalim sistemde yetişmesine izin vermeyeceğiz. Bu sisteme karşı savaşmak zorundayız. Ben kendi adıma her şeyimi vermeye hazırım; gerekirse hayatımı da!”-  Patria Mercedes Mirabel

16 Nisan 2020 günü yaptığımız basın açıklamamızda; “Corona pandemisi nedeniyle tüm dünyanın olağanüstü günler yaşadığı açık. Ne var ki yaşam devam ediyor. Ve kapitalizmin o meşhur "krizi fırsata çevirmek" sloganı bu günlerde de geçerli. Egemenler "cambaza bak" yerine "aman salgın var" diyerek olağan koşullarda çok da kolay yapamayacakları bir çok anti demokratik uygulamayı yaşama geçiriyorlar.”

Demiştik.

Süreç aynen böyle devam etti ve ediyor. Salgın öncesi bile “Olağanüstü hali işçi grevlerini engellemek için sürdürüyoruz” diyen egemen anlayış tüm pandemi süreci boyunca “salgını fırsata çevirme”ye devam etti, ediyor.

19 Eylül 1979 tarihinde TMMOB tarafından gerçekleştirilen iş bırakma eyleminin 41. Yılında, TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü nedeniyle, Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi.

SALGIN YAYILIYOR, KRİZ DERİNLEŞİYOR, SORUNLARIMIZ BÜYÜYOR.

19 EYLÜL TMMOB MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN!

Türkiye çapında yüz binin üzerinde mühendis, mimar ve şehir plancısının katılımıyla gerçekleştirilen 19 Eylül 1979 İş Bırakma Eylemi’nin 41. yılındayız. Ülkemizin kalkınmasının ve büyümesinin en önemli dinamiklerinden biri olan teknik emeğin birliğinin ve gücünün simgesi olan “19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü” kutlu olsun.

Bugün 12 Eylül... Bir ülkeye, insanlığa yapılabilecek en kötü şeyin DARBE'nin yapıldığı gün...

Tüm düşüncelerin, fikirlerin üzerinden postalların, paletlerin geçtiği gün... Özgürlüklerin bittiği, insanların susturulduğu gün... Kayıpların, faili meçhullerin, işkence görenlerin, hayatlarını kaybedenlerin neden, nerede, ne zaman, kim tarafından sorularına hala cevap verilmediği gün... "12 Eylül ile hesaplaşacağız" diyen hükümet yetkililerinin 12 Eylül nimetlerinden faydalandığı gün... Bugün bu ülkenin 40 yıllık karabasanının başladığı en kara günü...

98 Yıl önce bugün Emperyalist işgale karşı ilk ulusal kurtuluş savaşı kazanıldı.

98 Yıl önce bugün emperyalizmin yerli işbirlikçileri hüsrana uğratıldı.

98 Yıl önce bugün padişahlık heveslileri ve yandaşları tarihin çöplüğüne gömüldü.

Bizler 98 yıldır Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının emperyalizme, yerli işbirlikçilerine ve padişahlık heveslilerine karşı kazandıkları kurtuluş savaşının gururunu ve o zaferi taçlandırdıkları cumhuriyetin özgür bireyleri olmanın onurunu taşıyoruz.

22 Ağustos 2020 tarihinde Giresun ve ilçelerinde yaşanan ve 7 yurttaşımızın hayatını kaybettiği, 9 yurttaşımızın ise hâlâ kayıp olduğu sel felaketiyle ilgili TMMOB Yönetim Kurulu tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi.

YAŞANAN SELLER DOĞAL AFET DEĞİLDİR.
ÇARPIK KENTLEŞME ve DOĞA KATLİAMLARI SELLERE NEDEN OLMAKTADIR.

Yapılan bilimsel çalışmalar, ülkemizin de içinde yer aldığı Doğu Akdeniz Havzasının, iklim değişikliğine karşı en duyarlı alanlar arasında bulunduğunu göstermektedir. İklim Değişikliğinin 2 temel göstergesi Sıcaklık ve Yağıştır. Bölgesel olarak farklılıklar gösterse de küresel ölçekte artması öngörülen sıcaklıkların yanı sıra, yağışlarda da düzensizliklerin yaşanması beklenmektedir.

Pınar Gültekin’i tanımazdınız. Kaybedilip öldürülmese idi de tanımayacaktınız.

Özgecan Aslan gibi, Şule Çet gibi, Emine Bulut gibi…..

"Kötülüğün Sıradanlığı" Hannah Arendt’in  İkinci Dünya Savaşı yıllarında yaşanan büyük insanlık dramının altında muhakeme yeteneğini ve vicdanını kaybetmiş kitlelerin oynadığı insanlık dışı rolü anlattığı eseri.

Arendt, bu kitabı soykırım suçlusu Nazi Adolf Eichmann’ın, İsrail’deki yargılanması sırasındaki gözlemleriyle yazmıştı. Hayatta hiçbir şey olamamış eğitimsizlerin, iyi aile babalarının, vefakar annelerin, tonton teyzelerin, ak sakallı amcaların nasıl olup da kolayca, yükselen otoriter rejimlerin bir parçası haline gelebildiklerini anlatıyor.

15-16 HAZİRAN; Ekmek, gül ve hürriyet günleri

50 Yıl önce bugün ülkenin işçileri “sınıf” bilincini en kitlesel biçimde ülke tarihine “15-16 Haziran direnişi” olarak yazdılar.

Ülkede 12 Mart 1971 faşist darbesine giden yolun yapıtaşları döşeniyordu. 1961 Anayasasını “topluma birkaç gömlek bol geldi” diye tanımlayanlar, yaşamın her alanında hak ve özgürlükleri kısıtlamaya çalışıyordu.

Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi işbirliği ile 274 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasası ile 275 sayılı Sendikalar Yasası'nda değişiklik yapan tasarı yasalaştı. Yapılan değişiklik, işçilerin sendika seçme özgürlüğünü önemli ölçüde kısıtlamakta, sendika değiştirmeyi güçleştirmekteydi.

Kamuoyuna,

Meslek Odamızın da bağlı olduğu TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) “Kamunun ve memleketin menfaatleri, mesleğin gelişmesi, meslek mensuplarının hak ve yetkileri bakımından lüzumlu gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak” amacıyla 1954 yılında kurulmuştur.

1961 Anayasası’nda “kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu” olarak tanımlanan Meslek Odalarının anayasal statüsü, 12 Mart 1971 dönemimde de aynen kalmış, 1982 Anayasası’nda da korunmuştur.

Meslek Odamızın da yer aldığı TMMOB ve diğer Meslek kuruluşları mevcut iktidarın mirasına sahip çıkmaya çalıştığı iktidarlar tarafından kurulmuş ve anayasal statüsü belirlenmiştir.

Ülkemiz tarihine bir kez daha not düşüldü 2013 Mayıs-Haziran'ında. Resmi tarih değil, halkların yazdığı tarih; GEZİ.

Bu ülke insanının tek bir yürek olup haykırdığı isyandır  GEZİ.

Taksim'de bir ağacı korumak isteyen gencecik çocukların başlattığı ve büyüttüğü, kırmızılı kadını, duran adamı ile, toma karşısında gitar çalan genci ile naif ve temiz.

Anti emperyalist tavrını Starbucks'ın vitrinine "Yaşasın tam bağımsız Kurukahveci Mehmet Efendi" yazarak gösterecek kadar yaşamın içinden,

"Sinirlenince çok güzel oluyorsun Türkiye'm" diyen genç kız kadar zeki,

ve dükkanının camına "Direnişe gidiyorum döneceğim" yazan esnaf kadar sakin ve kararlı.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği